O-STA

Uspešno izveden projekt Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Velenje, 12. november 2020 - Marca lani smo skupaj z LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline začeli z izvedbo projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih. V okviru projekta spodbujamo uporabo koles v mestnem okolju, prebivalcem omogočamo svobodnejše in hitrejše gibanje, kar omogočamo tudi z vzpostavitvijo sistema izposoje mestnih koles Bicy. V sklopu projekta smo nadgradili avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles s postavitvijo dveh novih postaj, ene električne v Škalah in ene klasične v bližini Osnovne šole Šalek. Postaji predstavljata zeleni most med ruralnim in urbanim delom občine, saj je želja navezava sistema na podeželje. V drugi fazi projekta smo posodobili vse obstoječe postaje, in sicer smo v skladu s celostno grafično podobo na novo pobarvali tla postaj, na obstoječih informacijskih tablah pa smo v skladu s podobo Moje mesto. Moja izbira! dodali nove vsebine, ki spodbujajo h kolesarjenju. Nadgradili smo tudi BICY aplikacijo za mobilne telefone in je sedaj na voljo v slovenskem in angleškem jeziku. Aplikacija nam prikazuje vse Bicy postaje v Velenju in Šoštanju ter prosto število navadnih in električnih koles na vsaki postaji. Vrednost projekta je znašala 107.467 evrov, znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bila 83.613 evrov, razliko pa je pokrila Mestna občina Velenje.

Pomemben del ozaveščanja in promoviranja trajnostne mobilnosti, samega sistema in kolesarjenja predstavlja skupina 10 promotorjev kolesarstva, ki smo jih izobrazili v okviru projekta. S skupino smo se udeležili partnerskih dogodkov v okviru Evropskega tedna mobilnosti v Murski Soboti in Ravnah na Koroškem. Promotorji kolesarstva bodo svoje poslanstvo opravljali tudi po končanem projektu s sodelovanjem pri aktivnostih in dogodkih Mestne občine Velenje.

V sklopu projekta smo oblikovali tudi nov turistični produkt vezan na trajnostno mobilnost - kolesarsko pot Griči in hribi Velenja, ki poteka po obronkih občine. Kolesarska pot je dolga 61 km, povezuje pa različne naravne in kulturne znamenitosti v lokalni skupnosti in hkrati predstavlja tudi gostinsko ponudbo ob poti. Z izdelavo takšnega zemljevida želimo občane in obiskovalce naše občine spodbuditi k pogostejši uporabi koles, hkrati pa predstavljamo možnost drugačnega dostopa do bolj oddaljenih turističnih lokacij na podeželju. Tiskan zemljevid kolesarske poti Griči in hribi Velenja je od danes na voljo v preddverju mestne hiše in v Turistično informacijskem centru v Vili Bianci.

Glaven cilj operacije je izmenjava znanja, izkušenj in dobrih praks. Temu je bila namenjena lanskoletna strokovna ekskurzija slovenskih LAS na Irsko, kjer je bilo pridobljeno znanje s področja turizma, ter Irskega LAS v Slovenijo, z ogledom sistemov izposoje koles in njihovo uporabo v vseh partnerskih LAS-ih, ki pa je bil zaradi epidemije koronavirusa odpovedan oz. oziroma prestavljen za nedoločen čas.

Pripenjamo fotografiji novih Bicy tabel in zemljevida.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
...................................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si