O-STA

Tudi v Velenju rečemo stop nasilju

Velenje, 24. november 2020 - Jutri, 25. novembra, je mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. V tem obdobju, ko so naša življenja zaradi epidemije koronavirusa zelo drugačna in moramo upoštevati številne omejitve in priporočila, je vse več ljudi v stiski, žal pa je tudi veliko nasilja v družinah. Center za socialno delo Savinjsko-šaleška je v letošnjem letu obravnaval že okrog 150 primerov nasilja v družini, izrekli so 86 ukrepov prepovedi približevanja. Zaradi epidemije ne opažajo povečanja števila primerov, so pa primeri težji in zahtevnejši. Najpogosteje prihaja do konfliktov med partnerji, zakonci, žal so pogosto v te konflikte vključeni tudi otroci, pasivno kot udeleženci, lahko pa so tudi sami žrtve nasilja. Prav tako se pojavlja nasilje nad starejšimi.

V Mestni občini Velenje vsakršno nasilje ostro obsojamo in pozivamo vse občanke in občane k strpnosti ter prijaznim odnosom do svojih bližnjih kot tudi do vseh ostalih.

Vsem žrtvam nasilja pa s pomočjo različnih institucij ponujamo različne oblike pomoči.

Mestna občina Velenje je od leta 2008 vključena v mrežo otrokom prijaznih UNICEFovih mest in del tega programa so tudi varne točke. V priponki pošiljamo seznam varnih točk v Velenju, zagotavljamo jih 20, ki s pomočjo prostovoljcev otrokom in mladostnikom, ki se zunaj znajdejo v kakršnihkoli težavah, ponujajo varno zavetje in nasvete.

V prostorih naše občine omogočamo tudi brezplačno pravno svetovanje, kjer pravna strokovnjakinja svetuje občankam in občanom mestne občine Velenje z različnih pravnih področij. Na svetovanje se je potrebno najaviti na telefonski številki 03 8961 620, poteka pa v prvem nadstropju upravne stavbe Mestne občine Velenje (Titov trg 1) vsak torek med 14. in 16. uro, prvo in tretjo sredo v mesecu med 12. in 14. uro, drugo in četrto sredo v mesecu med 15. in 17. uro ter vsak četrtek med 8. in 10. uro.

Vse žrtve nasilja lahko vedno pokličejo Center za socialno delo Savinjsko-šaleška (03 898 45 01) in Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje (03 897 75 40).

Prav tako je na voljo TOM telefon (116 111), ki je ravno včeraj praznoval 30 let delovanja in zagotavlja pomembno vez med svetovalci - prostovoljci in mladostniki, ki se znajdejo v dvomu ali življenjski stiski. Gre za telefon, ki ga je leta 1990 ustanovila Zveza prijateljev mladine Slovenije na pobudo Komisije za otrokove pravice. Slovenski prostor je tako postal bogatejši za edini splošni svetovalni telefon za otroke in mladostnike, ki že več let deluje pod sloganom "Odgovor je pogovor". Osnovno poslanstvo telefona je pomoč in podpora otrokom in mladostnikom na poti odraščanja. Od ustanovitve leta 1990 do danes je bil TOM deležen več kot 800 tisoč kontaktov (prvo leto so jih imeli 1.200). Trenutno deluje 9 svetovalnih skupin, v katerih svetuje 138 prostovoljcev.

Žrtve kakršne koli oblike nasilja, lahko brez zadržka pokličejo na SOS telefon (080 11 55), vsak delavnik od 12. do 16.ure in od 19. do 22.ure, ob vikendih in praznikih pa od 18. do 22. ure.

Žrtev nasilja lahko pokliče tudi na anonimni telefon policije (080 12 00).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje