O-STA

Danube University Krems: Univerza za podjetništvo

Strokovnjak za permanentno izobraževanje na ravni univerze predstavil letno poročilo za leto 2004

Finančno leto 2004 so zaznamovali odlični rezultati in odločitve, ki so začrtali pot za prihodnost. Prejšnji teden je rektor Danube University Krems, dr. Helmut Kramer na novinarski konferenci na Dunaju govoril o največjih dosežkih v letu 2004. Skupaj s prorektorjema dr. Ado Pellert in dr. Petrom Striznikom je predstavil načrte za strateški razvoj univerze za permanentno izobraževanje.

Uspešno leto 2004

Danube University Krems je prva javna univerza za permanentno izobraževanje v Evropi. Uprava univerze je podobna podjetju, ki večino sredstev zasluži samo. V tem pogledu je finančno leto 2004 postavilo nove standarde. Najbolj pomembno je izpostaviti, da se je leta 2004 v programe permanentnega izobraževanja vpisalo 3000 študentov. Proračun je v lanskem letu znašal 25,6 milijona evra. Od tega je 77% univerza zbrala sama, le 23% sta prispevali avstrijska zvezna vlada in vlada Spodnje Avstrije.

V ospredju so raziskave in učenje

Širitev Evropske unije prinaša avstrijskim podjetjem in podjetnikom izzive in priložnosti, polne obljub. Danube University Krems ponuja možnosti za izkoriščanje teh priložnosti, in zagotavlja razvoj in potrditev zaposlitev iz novih držav članic EU. Univerza za permanentno izobraževanje je del akademske mreže univerz iz srednje in vzhodne Evrope. Vedno sledi sodobnemu poslovanju v tem dinamičnem okolju in se fleksibilno odzove na vsak nov izziv.

Drugi poudarki v raziskavah in učenju so biomedična tehnologija (razvoj umetno gojenih tkiv za medicino), javno in zasebno zdravstvo, računalniška tehnologija za zdravstveni sektor, preventivna medicina, komplementarna medicina, upravljanje z znanjem, učenje s pomočjo tehnologije in spletno vodenje javnih in zasebnih organizacij.

Urjenje podjetnikov bo vključevalo področja inovativnega podjetništva, strateških odločitev, življenjskega ciklusa nepremičnin, financiranja podjetij in projektov in integriranja v politično in družbeno okolje. Tradicionalno učenje podjetnikov upošteva pogoje evropske in globalne konkurence. Učenje, informacije in komunikacijske strategije so ustaljene komponente vsakega tečaja podjetništva na Danube University Krems. Pogoji monetarne unije, področje evropskega prava in gospodarska politika so prav tako ustaljeni moduli študija. Specifične vsebine (reprezentativne študije, filmska produkcija in sodobna glasba) so povezane s priložnostmi, ki jih nudijo novi mediji in s podjetniškim znanjem na področju študija kulture.

Inovativni organizacijski modeli in fleksibilen študij

Od leta 2004 in od začetka leta 2005 je na voljo 15 delovnih mest za profesorje. Profesorji, ki so bili imenovani prvi, bodo z delom na Danube University Krems začeli letošnjo jesen. Poleg tega so v ospredje postavili tri veje raziskav: starajoča se družba, učenje za celo življenje in internetne rešitve.

Politični, gospodarski in družbeni razvoj v Evropi zahteva vse večjo prožnost. Danube University Krems ta razvoj in dognanja upošteva v raziskavah za permanentno izobraževanje, tako da ponuja študij v dosledni obliki modulov. Ta oblika študija študentom omogoča, da izobraževanje usklajujejo s strokovnim delom, obenem pa univerzi za permanentno izobraževanje omogoča, da se hitreje odzove na aktualne zahteve in nove razvoje.

Študj "na Kremsov način"

Študij na Danube University Krems izstopa zaradi interdisciplinarnega pristopa, usmerjenosti v prakso, globalne narave in dosledne uporabe inovativnih metod učenja

Da bi te značilnosti lahko še bolj poudarili, so uvedli skupne meddisciplinarne module, ki so na voljo tistim študentom, ki so vpisani v različne študijske smeri. To še posebej velja za področja, kot so upravljanje z znanjem, urjenje sposobnosti vodenja in metode s primeri dobre prakse. Poleg tega vse bolj sodelujejo z mednarodnimi organizacijami in podjetji, vse več pa se uporablja tudi učenje prek interneta. Tudi zaradi kulturnih in športnih aktivnosti je študij na Univerzi v Kremsu izjemna izkušnja. Redne razstave, koncerti in obširen športni program prispevajo k harmoničnemu ravnotežju dela in življenja. (29.06.05)

Kontaktna oseba:

Gisela Gruber

Vodja službe za odnose z javnostjo

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30

A-3500 Krems

Telefon: +43 (0)2732 893-2249

Faks: +43 (0)2732 893-4258

E-pošta: gisela.gruber@donau-uni.ac.at

Spletna stran: http://www.donau-uni.ac.at/presse