O-STA

Izpolnite anketo ob zaključku projekta Smart Commuting

Velenje, 8. december 2020 - V novembru smo zaključili izvajanje projekta Smart Commuting. Mestna občina Velenje je bila namreč partnerica pri projektu Smart Commuting, ki je v 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa. V projektu je sodelovalo še pet drugih držav: Italija, Hrvaška, Madžarska, Avstrija in Češka. Ob zaključku projekta smo skupaj z vsemi državami, ki so pri projektu sodelovale, pripravili anketni vprašalnik, s katerim ugotavljamo vsakodnevne potovalne navade prebivalcev naše regije. Namenjen je prebivalcem občin Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje, Slovenj Gradec, Mislinja, Dobrna, Celje, Žalec in Polzela. Vprašalnik bo na voljo do 15. januarja 2021. Veseli bomo, če ga bo izpolnilo čim več prebivalcev naše regije. Povezava do vprašalnika: https://surveyhero.com/c/8402fc77.

Mestna občina Velenje je lani oktobra v okviru projekta Smart Commuting s štirimi električnimi kolesi in novima terminaloma na Bicy postajah pri občini in na Gorici nadgradila sistem izposoje mestnih koles Bicy. Izvedli smo tudi pregled obstoječe kolesarske infrastrukture na območju mesta Velenje in popisali lokacije, kjer so potrebne izboljšave in popravki. Celotno kolesarsko omrežje se je pregledalo v sklopu terenskega ogleda, kritične točke pa bomo postopoma sanirali. Na nivoju funkcijske regije smo oblikovali regijsko celotno prometno strategijo.

Prijazno vabljeni k izpolnjevanju anketnega vprašalnika!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje