O-STA

Z mladimi do skupnih rešitev

Velenje, 10. december 2020 - Z namenom, da mlade aktivno vključimo v načrtovanje razvoja in projekte, ki so bistvenega pomena za kakovost življenja te generacije v Velenju, smo včeraj z mladimi in predstavniki mladinskih organizacij pripravili Generacijski forum. Z mladimi smo se dogovorili, da bomo oblikovali več komisij, preko katerih se bodo lahko aktivno vključevali v načrtovanje projektov, sprejeli pa smo tudi še nekaj drugih vsebinskih sklepov. Prisluhnili smo njihovim željam in predlogom, ki so bili zelo konstruktivni. Skupaj z mladimi smo potrdili dobro sodelovanje, ki ga bomo v prihodnje še utrdili.

Na včerajšnjem srečanju, ki smo ga organizirali prek spletne platforme Zoom se je uvodoma župan Mestne občine Velenje Peter Dermol zahvalil mladim, da so se odzvali povabilu za sodelovanje. V okviru teme priložnosti za mlade do leta 2025 smo obravnavali stanovanjsko problematiko, zaposlitvene in podjetniške priložnosti, prireditvene (z)možnosti ter sosežig SRF v TEŠ.

Stanje na stanovanjskem področju je predstavila vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak, ki je povedala, da smo v letošnjem razpisu posebno pozornost namenili prav mladim družinam. Mlade družine dobijo dodatnih 150 točk, zaradi česa se na lestvici uvrstijo zelo visoko.

Župan je predlagal, da se oblikuje stanovanjska komisija, v katero bodo vključeni tudi mladi, ki bodo sooblikovali aktivnosti na stanovanjskem področju. Na ta način bomo mladim omogočili čim hitrejšo in čim lažjo pot do primernega stanovanje.

V nadaljevanju je direktorica Saša inkubatorja Karla Sitar predstavila njegovo delovanje. Mlade je pozvala, da se aktivno vključijo v številne programe, ki jih izvajajo na področju podjetništva, saj so pod njihovih okriljem že nastala številna mlada podjetja, ki uspešno delujejo na trgu.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je prestavil prireditvene (z)možnosti, ki jih ponuja občinska infrastruktura, in so primerne za izvedbo majhnih, srednjih in največjih prireditev. Mladi so izrazili željo, da se na območju letnega kina uredijo sanitarije in servisni objekt. Mestna občina Velenje bo proučila možnosti umestitve objekta v prostor.

Vodja delovne skupine za civilni nadzor nad nameravanim projektom Sosežig SRF v TEŠ Andreja Katič je predstavila trenutno stanje projekta oz. aktivnosti delovne skupine in mlade pozvala k sodelovanju. Mladi so povedali, da so že oblikovali skupino Mladi aktivisti Velenje, v okviru katere bodo zahtevali zaustavitev sosežiga.

Župan je povedal, da si ne želimo, da bi odločevalci o projektu sosežiga ne upoštevali mnenja lokalne skupnosti. Imamo zagotovila, da se to ne bo zgodilo in bo upoštevan interes javnosti. V nasprotnem primeru bomo uporabili vsa razpoložljiva sredstva. Mladim se je zahvalil za kritični pogled na sosežig in vse aktivnosti, ki jih bodo izvajali na tem področju.

Mladi so izpostavili slabo železniško povezavo, na kar je odgovorne v preteklosti že opozarjala tudi občina. Župan se je zavezal, da bomo ponovno kontaktirali Slovenske železnice in jih pozvali k posodabljanju železniške infrastrukture in povezav. Mlade bomo pisno obvestili o zaključkih.

V nadaljevanju smo obravnavali upad vpisa na Šolski center Velenje, predvsem v gimnazijske programe. Kljub temu da lokalna skupnost nima pristojnosti, si bomo prizadevali za pozitivne spremembe. Skupaj z mladimi bomo oblikovali komisijo in v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje poskušali motivirati mlade, da šolanje nadaljujejo v Velenju. S skupnim sodelovanjem bomo dobili širšo sliko, kaj je potrebno na področju izobraževanja izboljšati.

Z mladimi smo se dogovorili, da bomo skupaj dorekli vsebine, ki jih bomo omogočali v Urbanem parku. Izgradnja je predvidena na območju nekdanjega letnega bazena (za avtobusno postajo). Strinjali smo se, da zagotovimo izvajanje raznovrstnih urbanih športov, servisni prostor in razsvetljavo v večernih urah. Sredstva v proračunu za leto 2021 so že predvidena, potrebno je pripraviti dokumentacijo. Župan se je zavezal, da bomo na podlagi širše razprave, skupaj z mladimi, dorekli vsebine in pripravili potrebno dokumentacijo za posodobitev projekta. Naša želja je, da bi se gradnja začela že v letu 2022.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je ob zaključku dejal, da se bomo prihodnje leto z mladimi ponovno sestali in na ta način začrtali nadaljnje sodelovanje. Mladim se je iskreno zahvalil za udeležbo, srečanje pa je zaključil z besedami: "Bodite zdravi, imejmo se radi in upam, da se bomo lahko čim prej družili."

Prijazen pozdrav

Sluľba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje