O-STA

Prva fakulteta v Sloveniji pridružena programu MEPI

V okviru srečanja prostovoljcev UP PEF 7. decembra 2020 se je študentom in zaposlenim na fakulteti predstavil program MEPI - program osebnega razvoja mladih, ki jih spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, h kateremu je UP PEF pristopila kot prva slovenska fakulteta.

Program, ki v Sloveniji poteka od leta 1997 preko British Council, je priznan v tujini in dobiva veliko prepoznavnost na nacionalni ravni, čez mejo pa velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj vključenost in dosežena priznanja programa kažejo, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive ter vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

Koncept temelji na osebnem, individualnem izzivu mladih od 14. do 25. let starosti, aktivnostih, ki so postavljene v okviru štirih področij (prostovoljsko delo, veščine, rekreativni šport, pustolovske odprave), in ki jih lahko mladina izvaja v prostem času (krožki). Udeleženci se skozi program srečajo z izzivi na vseh štirih ravneh in glede na čas, ki ga namenijo za posamezno aktivnost, dosežejo različne stopnje (bronasto, srebrno ali zlato).

Katere so prednosti programa? Glede na koncept program daje mladim možnost, da pridobijo znanja, veščine in osebnostno-socialne kvalitete (komunikacija, sodelovanje, vodenje, odgovornost, organiziranost, reševanje problemov, kreativnost, kritično mišljenje, pravičnost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost, želja po vseživljenjskem učenju, nova prijateljstva, idr.), ki so pomembne tudi pri bodočih delodajalcih. Teh spretnosti ni enostavno poučevati, znotraj formalne izobrazbe se jih lahko pridobi le v manjši meri.

MEPI na UP PEF? Glede na navedeno se je UP PEF odločil, da nadgradi obštudijsko dejavnost na fakulteti, saj se študentje zaradi svojega interdisciplinarnega študija ukvarjajo z različnimi interesnimi dejavnostmi, za katere fakultete nima ustreznega sistema vrednotenja. Ukvarjajo se tako z gledališčem, organizacijo raznovrstnih prireditev, vodenjem, športom, umetnostjo, prostovoljskim delom ... Z vključitvijo v program MEPI bi posamezniki lahko s pomočjo inštruktorjev in mentorjev sledili svojemu napredku, ga ovrednotili ter ga zapisali v spletni indeks dosežkov, ki je objavljen na skupni mreži in dostopen vsem delodajalcem.

Na koncu srečanja je prostovoljce in druge študente UP PEF nagovorila ga. Neda Kajfež Ambrožič, nacionalna koordinatorka programa MEPI, ki se zelo veseli bodočega sodelovanja s fakulteto. "V programu mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. Na takšen način se dijake in študente starosti spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, kar močno vpliva na to, v kakšno osebo se bo mladostnik razvil, velik del programa pa predstavlja prav prostovoljstvo. Tako bodo bodoči pedagogi lahko še iz neke druge, malo manj formalne, a zato nič manj strokovne plati, pridobili veliko dodatnih kvalifikacij in kompetenc za svoje delo z mladimi in nenazadnje za svojo lastno osebnostno rast", je izpostavila koordinatorica programa.

Fotografija: podpis pogodbe z Zavodom MEPI in prejem licence