O-STA

Kako se s poukom na daljavo soočamo na Gimnaziji Velenje?

Kot vse druge šole se je tudi na Gimnaziji Velenje pred slabima dvema mesecema izobraževalni proces preselil iz šolskih klopi v domove naših učiteljev in dijakov. Priznamo, to za večino od nas ni bila dobra novica, saj smo radi preživljali skupni čas v šoli. Šele sedaj namreč vidimo, kako močno se med seboj pogrešajo dijaki in kako močno se med seboj pogrešajo učitelji. Vidimo, da tudi učitelji pogrešajo dijake, in dogaja se celo, da dijaki pogrešajo učitelje! To obdobje nam je prineslo zavedanje, kako radi v resnici hodimo v šolo in kako pomemben del našega življenja je čas, ki ga tam preživimo.

Dijaki tudi v času pouka na daljavo sestankujejo v okviru Dijaške skupnosti Gimnazije Velenje, v kateri poskušajo prepoznavati prav to problematiko, obenem pa iščejo načine, kako se med seboj spodbujati, čeprav nimajo stikov v živo. Eden od trenutnih načrtov je uvesti predmetno in moralno tutorstvo, s pomočjo katerega bodo starejši dijaki nudili pomoč mlajšim dijakom pri dodatni razlagi učne snovi pri posameznih predmetih in pa v obliki moralne vzpodbude za vztrajanje v trenutkih stiske.

Profesorji na naši gimnaziji se trudijo, da bi poskušali omogočiti dijakom čim bolj kvalitetno usvajanje nove snovi, zato raziskujejo različne načine poučevanja; iščejo zanimive in poučne aplikacije, pouk praktično obarvajo s pomočjo filmov, forumov, delovnih listov ipd. Profesorji matematike za boljši način poučevanja uporabljajo grafične tablice, nad katerimi so dijaki navdušeni.

Zavedamo se, da so to težki časi za dijake; trenutno so v pomanjkanju socialnih stikov, manj se gibljejo, imajo manj nadzora posameznih učiteljev, zato jim tudi motivacija hitreje upade. Prav zaradi teh razlogov se zaposleni na Gimnaziji Velenje trudimo, da omogočimo dijakom čim več aktivnosti, pri katerih se lahko v tem obdobju učijo, družijo in sprostijo.

Ta mesec (december) zato organiziramo predavanje za pomoč dijakom pri digitalni preobremenjenosti, pripravljamo virtualno umetniško ekskurzijo na Dunaj in načrtujemo športno-kulturno-umetniški projektni dan - DAN BREZ ZASLONA za dijake in zaposlene, ki bodo izbirali med različinimi netehnološkimi izzivi.

V predbožičnem času pripravljamo virtualno praznično druženje za dijake in profesorje, da se skupaj poslovimo od tega leta, ob tem pa upamo, da bomo imeli v prihodnjem letu več priložnosti za sodelovanje v živo.

Naši načrti segajo tudi v leto 2021, saj januarja pripravljamo virtualni predinformativni dan, na katerem bodo imeli naši maturantje priložnost spoznati različne fakultete in študijske programe, kar jim bo lahko v pomoč pri načrtovanju poklicne kariere.

Februarja pa smo na vrsti mi, da se predstavimo osnovnošolcem, zato 12. in 13. februarja organiziramo informativni dan, na katerem bodo lahko devetošolci spoznali naše izobraževalne programe in se o izkušnji šolanja na Gimnaziji Velenje pogovorili tudi z dijaki.

V preteklih tednih smo v skrbi za učitelje, dijake in njihove starše izvedli anketiranje, preko katerega smo ugotovili, da profesorji opažajo trud, odgovornost in samostojnost dijakov za šolsko delo, v anketi pa se tudi dijaki in njihovi starši zaposlenim na Gimnaziji Velenje v veliki meri zahvaljujejo za vse uvedene prilagoditve poučevanja, za izraženo skrb za dijake ter podporo staršem.

Vse to nam daje potrditev, da delamo dobro, hkrati pa nam daje tudi zagon za nadaljnje soočanje z izzivi.

Sara Brezovnik, mag. psih.,

šolska svetovalna delavka na Gimnaziji Velenje