O-STA

Nagrajeno delo študentov in učiteljev

15. december 2020 - Kljub spremenjenim okoliščinam dela je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem organizirala tradicionalno slavnostno sejo Akademskega zbora fakultete, na kateri so bila podeljena priznanja in zahvale visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter študentom, ki so v letu 2020 s svojim delom ali dosežki prispevali k ugledu in kakovosti fakultete.

To leto je prireditev zaradi dogodkov, ki krojijo naš vsak dan vse od razglasitve epidemije v mesecu marcu, potekala preko spleta, vendar ni bila nič manj slavnostna, saj je bilo podeljenih veliko število zahval, kar odraža kvalitetno delo učiteljev ter študentov, ki so se hitro in kreativno prilagodili novim razmeram. To obdobje je vse obogatilo s pomembnimi izkušnjami in spoznanji, na podlagi katerih se je kakovost fakultete nadgradila.

Svoj kamenček k solidarni družbi je prispevala skupina študentov prostovoljcev, ki so na različne načine pomagali učencem, in sicer so na daljavo nudili učno pomoč, razlagali snov, pomagali pri domači nalogi, nekateri pa so postali spletne varuške. Študentje magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika pa so se odločili za projekt Karantena z UPom, v okviru katerega so s pomočjo digitalnih posterjev učencem, učiteljem in staršem ponuditi uporabne informacije o izvajanju šolanja na daljavo. Za svoje srčno delo je celotna skupina prejela posebno zahvalo fakultete.

Prejela jo je tudi skupina študentov z mentorjema dr. Matejo Marovič in Markom Gavriloskim, asist., ki že več kot leto dni ustvarja vsebine v okviru študentskega projekta Reagiraj! Nisi sama, nisi sam. Projekt, ki ima svojo spletno in Facebook stran obravnava različne oblike nasilja in o njih ozavešča študente, pedagoške delavce ter širšo javnost, saj je zaznava, ustrezno reagiranje in preprečevanje vseh pojavnih oblik nasilja odgovornost članic in članov te družbe, posebno pa pedagoškega kadra, ki skrbi za bodoče rodove.

Še ena skupina študentk je prejela posebno zahvalo - to je Dekliški pevski zbor UP PEF, ki se je februarja letos z zborovodkinjo Andrejo Štucin Cergol prvič udeležil mednarodnega zborovskega tekmovanja in prejel zlato odličje v svoji kategoriji ter odlično drugo mesto v kategoriji "klasična glasba". Z mednarodnim odlikovanjem se je dvignila raven kulturno-umetniške delovanja na fakulteti, ki se bo z naslednjim študijskim letom nadgradila v novem umetniškem študijskem programu.

Za kakovosten študijski program Inkluzivna pedagogika, ki ga je fakulteta prva pričela izvajati, gredo zasluge doc. dr. Božidarju Opari. S svojimi izkušnjami iz dolgoletnega dela v praksi, neposredno z otroki s posebnimi potrebami, s svojo strokovnostjo in pedagoškim erosom je izjemno obogatil študij na fakulteti. Prispeval je tudi k uvajanju inkluzivne paradigme, k sooblikovanju kriterijev in pravil za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, k ustanavljanju mobilne službe, k zagotavljanju ustreznih programov in oblik pomoči v večinskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, zato ga lahko imenujemo kot očeta inkluzije na Slovenskem.

Uspešnih študentov in učiteljev ne bi bilo brez strokovnih delavcev, zato je Lučka Gregorič Bolje prejela priznanje Svečana listina strokovnemu delavcu UP PEF. Med študenti pa je Matija Jenko za svoje nadpovprečne rezultate na obštudijskem področju prejel Študentsko nagrado UP PEF. Svečano listino mlademu visokošolskemu učitelju UP PEF je prejela doc. dr. Mojca Žefran. Naziv Častni profesor UP PEF pa je prejel izr. prof. dr. Stanko Pelc, in sicer zaradi izjemnega prispevka k razvoju inovativnih oblik poučevanja in učenja z uporabo informacijske tehnologije, zlasti v okviru študija na daljavo.

Podeljeni sta bili tudi Zlati plaketi UP PEF, ki sta ju prejeli Vrtec Koper in Vrtec Semedela, s katerima pedagoška fakulteta že vrsto let razvija strokovne pristope v vzajemnih teoretičnih razpravah ter proučevanjih obstoječih praks pri različnih področnih didaktikah. S priznanjem se jima fakulteta zahvaljuje za sodelovanje pri razvoju profesionalnega poslanstva predšolske vzgoje v Obalno-kraški regiji.