O-STA

Mladi za Vele'je spet premikamo meje

Velenje, 23. december 2020 - Na včerajšnji seji Sveta Mestne občine Velenje je Dimitrij Amon predstavil 3. Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje Mladi za Vele'je spet premikamo meje 2021-2025. V prihodnjem obdobju bomo vsako leto namenili 55 tisoč evrov proračunskih sredstev za sledenje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih, kar je za 10 tisoč evrov več na leto kot v preteklem obdobju.

Tretjo lokalno mladinsko strategijo je zastavilo 70 predstavnikov generacije. Mladi so izluščili 116 ciljev, ki bodo podlaga za pripravo vsakoletnih razpisov in predlagali 72 ukrepov, s katerimi lahko lokalna skupnost izboljša kakovost življenja mladih in drugih generacij v Mestni občini Velenje.

V času priprave strategije so mladi izvedli mentorsko usposabljanje, delavnice s srednješolsko, organizirano in neorganizirano mladino. Zaradi epidemije jim ni uspelo realizirati delavnice z mladimi s posebnimi potrebami in manj priložnostmi ter osnovnošolsko mladino. Kljub temu so od njih prejeli predloge, katere so umestili med skupne ukrepe in cilje.

Poleg analiz anketnih vprašalnikov so po skupinah obravnavali različne teme: okoljevarstvo in trajnostna mobilnost, turizem, šport, zabava in prosti čas, izobraževanje, informiranje in usposabljanje, podjetništvo in zaposlovanje, aktivno državljanstvo, umetnost, kultura in dediščina ter vključevanje mladih z manj priložnostmi in s posebnimi potrebami.

Predlagali so 72 ukrepov, ki presegajo finančne zmožnosti razpisa oz. pravne okvirje. 116 sprejetih ciljev pa predstavlja podlago za pripravo vsakoletnega razpisa Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. Za izvajanje ukrepov je zadolžena Mestna občina Velenje, za izvajanje ciljev pa so zadolženi mladi posamezniki, mladinske organizacije ter organizacije in institucije za delo z mladimi.

55 tisoč evrov proračunskih sredstev letno namenjamo za sledenje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih, kar je 10 tisoč evrov letno več kot v preteklem obdobju. V prihodnem petletnem obdobju bomo tako sofinancirali 170 mladinskih projektov. Na razpis se lahko prijavijo mladinske organizacije, organizacija za mlade, organizacije v mladinskem sektorju, fizične osebe, javni zavodi in ostali, ki pripravljajo program za mlade.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje