O-STA

Konec leta zaključili z obnovo meteorne kanalizacije v Pesju

Velenje, 6. januar 2020 - Mestna občina Velenje je konec leta zaključila z obnovo meteorne kanalizacije nad igriščem na Uriskovi cesti v Pesju. Investicija je obsegala gradnjo nove meteorne kanalizacije, vtočnega objekta in rekonstrukcijo dela cestišča ter rekonstrukcijo obstoječih komunalnih vodov zaradi dotrajanosti (vodovod, mešana kanalizacija).

Obnovo smo izvedli na pobudo Komunalnega podjetja Velenje, saj je bilo potrebno rešiti težavo z zadrževanjem padavinskih voda, ki prihajajo s hriba. Sedaj, po obnovi, se bodo padavinske vode s hriba stekale v odprti zadrževalnik oz. vtočni objekt in ne bodo poplavljale.

Vrednost investicije, ki jo je izvedlo podjetje Tegar, d. o. o., je znašala 79.954,70 evra (DDV ni zajet).

Pošiljamo tudi fotografiji izvedene investicije.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje