O-STA

Peter Dermol član Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Velenje, 22. januar 2021 - Danes se je v Celju na 5. redni seji sestal Svet Savinjske regije, na kateri so za člana Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki bo predstavljal Savinjsko regijo v programskem obdobju 2021-2027, potrdili župana Mestne občine Velenje Petra Dermola. Župana so s strani Območnega razvojnega partnerstva SAŠA predhodno predlagali in potrdili na Svetu županov SAŠA regije.

Kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije in je namenjena vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov.

V kohezijski regiji je organ odločanja Razvojni svet kohezijske regije. Vsako izmed osmih razvojnih regij, ki sestavljajo vzhodno kohezijsko regijo, v razvojnem svetu kohezijske regije zastopa pet predstavnikov. Predstavnike imenuje svet posamezne regije. Skupaj ima razvojni svet kohezijske regije 40 članov. Njihov mandat je vezan na programsko obdobje evropske kohezijske politike, trenutno je to obdobje 2021-2027.

Razvojni svet deluje kot pobudnik posvetovanj, usklajevanja, sodelovanja in skupnega delovanja razvojnih regij, razvojnih partnerjev v kohezijski regiji (predstavniki občin, gospodarstva in nevladnega sektorja) in ministrstev, daje predhodno soglasje k vsebini in izvajanju programov EU, ki vplivajo na razvoj kohezijske regije in sodeluje pri sprejemanju odločitev, povezanih z izvajanjem kohezijske politike, opravlja razvojne naloge, ki jih sporazumno določijo občine in država.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje