O-STA

Prijave škode zaradi posledic nedavnega potresa

Velenje, 22. januar 2021 - Do 29. januarja 2021 zbiramo prijave večje gmotne škode na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020. Upravniki oz. lastniki objektov naj prijavijo škodo, ki je nastala na objektu, na e-naslov info@velenje.si ali posredujejo dokumentacijo sprejemni pisarni Mestne občine Velenje. Prijavi je potrebno obvezno priložiti fotografije in opis nastale škode.

Od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje smo pridobili dodatna podrobnejša navodila glede zbiranja prijav škode zaradi posledic nedavnega potresa. Ta navodila se nanašajo predvsem na objekte z več etažnimi lastniki. Pri teh objektih morajo lastniki in najemniki posameznih delov stavbe o nastali škodi obvestiti upravnika stavbe, upravnik pa na podlagi teh podatkov prijavi škodo za celoten objekt. Komisija bo oceno nastale škode na celotnem objektu posredovala Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Ob prijavi škode je potrebno navesti lastnika oz. upravnika stavbe, lokacijo in objekt, na katerem je nastala škoda, fotografije nastale škode in kontaktno telefonsko številko.

Zainteresirani lahko dodatne informacije dobijo pri sodelavcu Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje Gašperju Koprivnikarju na telefonski številki 03 8961 570.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje