O-STA

Jutri se bodo članice in člani Sveta Mestne občine Velenje sestali na redni seji

Velenje, 25. januar 2021 - Jutri, 26. januarja, bo od 8. ure dalje 15. seja Sveta Mestne občine Velenje potekala v veliki dvorani Doma kulture Velenje. Sejo, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, bomo pripravili v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:
1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Predstavitev osnutkov pokrajinske zakonodaje (zakona o ustanovitvi pokrajin, zakona o pokrajinah, zakona o financiranju pokrajin)

3. Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje

4. Predstavitev projektov za prestrukturiranje premogovnih regij - Center prihodnosti (Stara elektrarna)

5. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Odbora za področje negospodarskih javnih služb

7. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb

8. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Sveta zavoda OŠ Šalek Velenje

9. Predlog Sklepa o ustanovitvi družbe Interaktivni digitalni center EON, d. o. o.

10. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021

11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje

12. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje

13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje

15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Velenje

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje