O-STA

Pomoč vrtcem in šolam tudi s strani študentov

Vrnitev otrok v šole in vrtce je še tesneje povezala vzgojno-izobraževalne zavode s študenti Pedagoške fakultete.

Že v prvem valu epidemije novega koronavirusa so se obalne šole in vrtci obrnili na Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, na kateri se je oblikovala skupina študentov prostovoljcev z namenom nudenja učne pomoči otrokom na daljavo. Več kot 50 študentov je po svojih najboljših močeh motiviralo, spremljajo otroke in mladostnike ter jim pomagalo uspešno zaključiti šolanje na daljavo. V izrednih razmerah so svoj čas namenili tudi organizaciji številnih drugih aktivnosti, kot so video-glasbeni posnetki za gluhe in naglušne, nasveti za preživljanje karantene, terapevtske zgodbe in zanimive vsebine za učence in učitelje.

Letos pa vzgojno-izobraževalni zavodi iščejo študente, ki bi lahko učiteljem in vzgojiteljem pomagali v fizični obliki. Zaradi trenutnega poslabšanja epidemiološke slike v Obalno-kraški regiji sestavljajo ekipo za nadomeščanje ter dodatno pomoč pri organizaciji jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, ki zdaj prav tako potekata v mehurčkih.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je tovrstno pomoč predvidelo že jeseni, s sprejetjem podlage za zagotavljanje dodatne pomoči učencem in učiteljem. Na podlagi navodil se lahko sodelovanje pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela študentov upošteva pri obvezni strokovni praksi oz. kot izkušnje, potrebne za pristop k strokovnemu izpitu.

"Veseli nas, da se bodoči pedagogi, učitelji in vzgojitelji zavedajo, da so izbrali poklic s poslanstvom. Odzivajo se na klice pomoči, ki jim bodo prinesli tudi dodatne in predvsem neprecenljive izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja. Delo opravljajo vzporedno s študijskimi obveznostmi, zato se jim bo na podlagi navodil ministrstva določene vsebine priznalo pri opravljanju prakse. Pri tem pa je najpomembnejše, da bodoče pedagoge vzgajamo v duhu sodelovanja in razvijanja empatije do sočloveka," je glede sodelovanja in povezovanja v lokalni skupnosti izpostavila dekanja Pedagoške fakultete prof. dr. Mara Cotič.

Foto: Vodstvo UP PEF o načrtih za prihodnje delo (od leve proti desni - prorektor dr. Darjo Felda, prodekanja dr. Amalija Žakelj, prodekanja dr. Silva Bratož, dekanja dr. Mara Cotič, tajnik fakultete Tanja Marsič in koordinator dr. Janez Drobnič)