O-STA

Podpiramo razvoj vozil na alternativni pogon

Velenje, 27. januar 2021 - V Mestni občini Velenje skladno z nacionalnimi razvojnimi usmeritvami ter s spremljanjem uporabe že obstoječih električnih polnilnih postaj v mestu načrtujemo razvoj polnilne infrastrukture. Z vzpostavitvijo možnosti postavljanja električnih polnilnih postaj želimo občanke in občane spodbuditi k uporabi električnih vozil in tako prispevati k izboljšanju kvalitete zraka v mestu ter zagotoviti okolju prijazno mobilnost in prehod na nove zelene tehnologije. V Mestni občini Velenje imamo trenutno na voljo dve električni polnilni postaji, s katerima upravlja Mestna občina Velenje (za občinsko zgradbo in v kletni etaži garažne hiše Mercator), ki omogočata brezplačno polnjenje štirim vozilom hkrati.

Zavedamo se, da bo kmalu tudi področje oskrbe z energijo za električna vozila in razvoj polnilne infrastrukture postalo prepuščeno trgu, lastništvo in upravljanje s polnilno infrastrukturo pa tržna dejavnost. Pristopili smo k spremembi lokalnih predpisov, ki sedaj zainteresiranim zasebnikom omogočajo postavitev električnih polnilnih postaj za obdobje največ petih let. Svetnice in svetniki so včeraj na seji sveta sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje, v katerem je določeno območje mikrolokacij za postavitev električnih polnilnih postaj. Ker se bo na teh lokacijah izvajala določena tržna dejavnost, z odlokom določamo tudi višino občinske takse kot nadomestilo za posebno rabo prometnih površin posebnega pomena (200 oz. 250 evrov, odvisno od lokacije postaje). Glede na izkazan interes zasebnih investitorjev bo občina dovolila postavitev polnilnih postaj pod pogojem, da investicijo v celoti izvede investitor sam.

S spremembo odloka, ki ureja ureditev cestnega prometa in varstvo prometnih površin posebnega pomena, smo morali dopolniti tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Velenje, saj ni predpisoval občinske takse za posebno rabo prometnih površin posebnega pomena.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje