O-STA

Karla Sitar vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje

Velenje, 1. februar 2021 - Karla Sitar je z današnjim dnem prevzela vodenje Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje, ki bo opravljal prioritetne naloge na področju gospodarskega razvoja, prestrukturiranja regije iz premogovniške v t. i. pametno regijo ter naloge na področju razvoja in evropskih projektov.

Karla Sitar, ki je podpredsednica Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, je zadnjih 6 let uspešno vodila SAŠA inkubator, pred tem je bila vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo na Mestni občini Velenje. Prav tako je članica Upravnega odbora Kluba podjetnikov SAŠA regije. Vodila bo skupino mladih (pripravnikov), ki bodo imeli priložnost, da s svojo svežo energijo in inovativnim pristopom pripomorejo k temu, da se bodo oblikovali dobri projekti, s katerimi bo moč pridobiti več nepovratnih sredstev za izvedbo kakovostnih in potrebnih investicij.

Razpis za pripravnike je še odprt. Prijavo lahko kandidati vložijo v pisni obliki najkasneje do 7. februarja 2021. Podrobnosti razpisa so objavljene na spletnih straneh Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave; https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi) in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Obstoječi Urad za razvoj in investicije se je na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje preoblikoval na način, da se del njegovih nalog prenese na nov Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje.