O-STA

Generacijski forum s starejšimi

Velenje, 22. februar 2021 - V sredo, 24. februarja, ob 17. uri bomo preko zoom aplikacije pripravili generacijski forum s starejšimi, ki ga bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. S starostniki in medgeneracijskim sodelovanjem pomembno bogatimo našo lokalno skupnost. Zavedamo se, da se naši občani v tretjem življenjskem obdobju srečujejo s posebnimi situacijami, izkušnjami. Njihovim stiskam, željam želimo prisluhniti, hkrati pa bomo predstavili naše najnovejše projekte, s katerimi pripomoremo h kvalitetnejšemu življenju v tem starostnem obdobju. K sodelovanju vabimo poleg upokojenskih društev tudi vse zainteresirane starejše občane.

Teme generacijskega foruma so: potrebe po novi infrastrukturi (domovi za starejše, oskrbovana stanovanja, varovana stanovanja), dostopnost do zdravstvene oskrbe (pomoč na domu, nega na domu, dolgotrajna oskrba ...), financiranje društev upokojencev in razno.

Sodelovanje na forumu so že potrdili Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev, Društvo upokojencev državnih in občinskih organov občin Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mestne občine Velenje, Društvo upokojencev Velenje, Društvo upokojencev Škale, Društvo upokojencev Vinska Gora, Društvo upokojencev Šalek, Društvo upokojencev Šentilj pri Velenju, Klub upokojencev Premogovnika Velenje, Društvo upokojencev Pesje in Društvo upokojencev Paka pri Velenju.

Na generacijskem forumu bodo sodelovali tudi predstavniki Doma za varstvo odraslih Velenje, Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje in Zdravstvenega doma Velenje.

Za sodelovanje na forumu se prijavite preko povezave: https://zoom.us/j/4491517434?pwd=WnFUc2lEdjZmTGRSSGt4UFRhWGsxdz09 (Meeting ID: 449 151 7434, Passcode: MOV), ki bo aktivna pol ure pred začetkom foruma.

K spremljanju foruma vabimo tudi predstavnike medijev.

Prijazno vabljeni k sodelovanju!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje