O-STA

Zaključek del na odseku Gaberke je predviden konec leta

Velenje, 25. februar 2021 - Na gradbišču v Gaberkah, kjer predvidevajo zaključek del konec leta, so danes župane seznanili, da dela izvajajo skladno s terminskim planom. V preteklem letu je bil pri projektu tretje razvojne osi zaznan napredek, ki ga lahko pripisujemo tudi dobremu sodelovanju različnih deležnikov, lokalnih skupnosti, gospodarskih združenj in tudi pritisku združene iniciative za tretjo razvojno os iz Koroške. Trenutno opravljajo dela za gradnjo nadvoza čez hitro cesto in za pilotno steno ob deviaciji regionalne ceste. Za nadvoz je v zaključni fazi izvedba pilotov; za odseke Škale, Konovo in Jenina izbirajo med ponudniki.

Po ogledu je župan Peter Dermol izrazil zadovoljstvo, da se dela nadaljujejo in da je koordinacija med izvajalci del in DARS uspešna, kar je edini pravi način za uspešno iskanje rešitev. Zaradi gradnje hitre ceste je država uredila obvoz po državnih cestah, kar pa občanom povzroča težave pri dostopanju do doma. Mestna občina Velenje kot upravljavec občinskih cest želi občanom z različnimi ukrepi vsaj malo olajšati vsakodnevno vožnjo. Na terenu vse ukrepe izvajamo ob upoštevanju potreb uporabnikov cest in s ciljem zaščite krajanov, ki živijo ob teh cestah in so zaradi zapore državne ceste bolj obremenjene. Zato ob občinskih cestah, ki se uporabljajo kot neuradni obvozi (Plešivec-Potočnik, Transformator-Vodušek), urejamo razširitve ob cestah, s čimer skušamo izboljšati pretok prometa.

Potek gradnje hitre ceste v Gaberkah so si danes na povabilo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola ogledali še župan Občine Mislinja Bojan Borovnik, župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler in župan Občine Šoštanj Darko Menih s sodelavci. Na ogledu je bil navzoč tudi član uprave družbe DARS Boštjan Rigler. Dela na gradbišču, kjer predvidevajo zaključek del konec leta, jim je predstavil vodja nadzora projekta iz podjetja DRI upravljanje investicij, d. o. o., Uroš Selen.

Prilagamo fotografije.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje