O-STA

Objava javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov

Velenje, 26. februar 2021 - Mestna občina Velenje je danes, 26. februarja, na spletni strani www.velenje.si (Javne objave) objavila javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letošnjem letu. Za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v letu 2021 namenjamo 30.000 evrov. Prijavitelji morajo prijave oddati do 29. marca 2021, najkasneje do 10.00.

Javni razpis bo trajal do 29. marca 2021, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo na spletni strani www.velenje.si (Javne objave). Razpisana so tri področja: Sklop A - socialni in zdravstveni programi in/ali projekti organizacij s sedežem v Mestni občini Velenje, Sklop A1 - socialni in zdravstveni programi in/ali projekti organizacij, ki nimajo sedeža v Mestni občini Velenje in Sklop B - programi in/ali projekti za nudenje materialne pomoči in odpravljanje socialnih stisk ljudi v Mestni občini Velenje.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala programe in/ali projekte za preprečevanja nasilja, za pomoč žrtvam nasilja, za delo s povzročitelji nasilja, za preprečevanja zasvojenosti (prepovedane droge, alkoholizem, motnje hranjenja, igre na srečo in druge oblike zasvojenosti), za vključevanje v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in varovanje duševnega zdravja, za izboljšanje življenja osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, za medgeneracijske in druge skupine za samopomoč, skrb za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov, podpora za dementne osebe in njihove svojce, razreševanje osebnostnih problemov otrok in mladostnikov (psihosocialna pomoč), podpora bivanja invalidov in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov, odpravljanje socialnih stisk ljudi (spodbujanje razvoja prostovoljstva, pomoč prosilcem za mednarodno zaščito, beguncem, ekonomskim migrantom in njihovim družinskim članom, bivšim zapornikom, osebam v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtvam zlorab in trgovine z ljudmi, žrtvam prometnih nesreč, socialno vključevanje Romov ipd.), pospeševanje razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja, promocije zdravja, svetovanje, pomoč in rehabilitacija različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev, nudenje materialne pomoči in odpravljanje socialnih stisk ljudi itd.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje