O-STA

V Velenju na voljo brezplačno podjetniško svetovanje

Velenje, 1. marec 2021 - Mestna občina Velenje je z Območno obrtno-podjetniško zbornico Velenje tudi letos podpisala pogodbo o svetovanju na področju podjetništva, ki je namenjeno občankam in občanom ter potencialnim in obstoječim samostojnim podjetnikom, obrtnikom ter gospodarskim družbam iz mestne občine Velenje, tudi če niso člani Območne obrtne zbornice Velenje. Brezplačno podjetniško svetovanje, predvsem pri razvoju podjetniške ideje in poslovnega modela za potencialne podjetnike, za mlada podjetja, izvajajo tudi v SAŠA inkubatorju.

V letu 2020 so na Območno obrtni-podjetniški zbornici Velenje svetovali 419 osebam oz. podjetnikom (364 ur svetovanja), kar pomeni, da je bilo mesečno izvedenih 40 ur svetovanja. V preteklem letu je na poslovanje podjetnikov močno vplivala epidemija, zato so bila vprašanja predvsem glede omejitev pri opravljanju dejavnosti in podrobnosti koriščenja ukrepov za blažitev posledic epidemije na gospodarstvo, zmanjšalo se je povpraševanje po ustanovitvi podjetij. V mesecih razglašene epidemije je bilo svetovanja nekoliko manj in je bilo izvedeno po telefonu ali prek spleta. Za izvajanje svetovanja in informiranja smo v lanskem letu namenili 14.560 evrov, v letošnjem letu pa bomo namenili 20.000 evrov.

Poleg brezplačnih storitev pri postopkih točke SPOT obrtna zbornica zagotavlja še dodatne aktivnosti za pospeševanje ter podporo podjetništva in gospodarstva, saj nudijo osnovno podjetniško svetovanje, predvsem pri odpiranju dejavnosti bodočim podjetnikom in gospodarskim družbam, izvajajo aktivnosti za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja mladim ter svetovanja pri občasnem ali začasnem delu po pogodbi (podjemna pogodba, pogodba o delu upokojencev).


Podjetniško svetovanje izvajajo na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Velenje (Stari trg 2) ob ponedeljkih od 9. do 14. ure in ob sredah od 13. ure do 17. ure, po predhodnem naročilu se lahko svetovanje izvede tudi izven navedenega časa. Zainteresirani lahko za dodatne informacije pokličejo na telefonsko številko 03 898 20 00.

Svetovanje v SAŠA inkubatorju je na voljo vsak dan na telefonski številki 03 77 77 104 ali na elektronskem naslovu: info@sasainkubator.si.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje