O-STA

Jure Podkrižnik nov predsednik Kluba podjetnikov SAŠA regije

Velenje, 1. marec 2021 - Upravni odbor Kluba podjetnikov SAŠA regije je na svoji 12. redni seji med drugim potrdil novo vodstvo. Predsednik kluba je postal Jure Podkrižnik, podpredsednik pa dosedanji predsednik Vladimir Pogač.

Jure Podkrižnik, ki je direktor družinskega podjetja Podkrižnik iz Ljubnega, je ob imenovanju povedal, da čuti ob tem veliko odgovornost. Zavzemal se bo za povezovanje med različnimi akterji, saj meni, da ima regija še veliko potenciala, ki ga bomo lahko izkoristili samo s skupnimi močmi.

Pod prvo točko dnevnega reda je direktorica Razvojne agencije SAŠA Biljana Škarja predstavila trenutno stanje glede aktivnosti v sklopu priprave Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki jo pripravlja zunanji izvajalec Deloitte. Smo v zaključni fazi aktivnosti, in sicer pri pripravi akcijskih oz. izvedbenih območnih načrtov. V naslednjih dneh bo javno posvetovanje glede priprave akcijskih oz. izvedbenih območnih načrtov (vključno z izvedeno prioritizacijo), ki bo potekalo v obliki delavnice z deležniki, a točen termin še ni znan.

V sklopu poziva s strani družbe Deloitte je bilo prijavljenih skoraj 50 projektov iz SAŠA regije, ki so bili ocenjeni in prioritizirani po projektnih merilih. Vrednost oddanih projektov je presegla 1 milijardo evrov.

Trenutno poteka dialog med izvajalcem nacionalne strategije in Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko glede priprave območnih načrtov za pravični prehod, ki so tudi podlaga za črpanje sredstev iz Sklada za pravični prehod. Projektne ideje, ki so bile oddane, predstavljajo podlago za pripravo tipov operacij, ki bodo umeščene v območni načrt za pravični prehod, do njih pa se bo opredelila še Evropska komisija. Tipi operacij bodo v prihodnjem programskem obdobju tudi podlaga za pripravo razpisov.

Ob koncu je Biljana Škarja ponovno poudarila, da je pravičen prehod mogoč le z močno podporo države oz. Vlade Republike Slovenije. Povedala je tudi, da so skupaj z Zasavsko regijo pripravili pobudo za podelitev posebnega statusa premogovnim regijam in sprejem posebnega zakona za prestrukturiranje ter jo posredovali na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vendar do sedaj še niso dobili odgovora.

Člani upravnega odbora so soglasno potrdili predlog, da v odbor, na pobudo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola, vključijo tudi predstavnika velenjskih mladinskih organizacij Vida Stropnika, ki izpostavlja pomembnost lokalnega razvoja v smeri, ki bo mladim ponujala razloge za življenje in delo v regiji.

Vid Stropnik je 23-letni študent 1. letnika magistrskega študijskega programa Podatkovne vede na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Je dolgoletni član in aktivist Šaleškega študentskega kluba, kjer trenutno opravlja funkcijo vodje odbora za članske aktivnosti in ugodnosti. V preteklosti pa je lokalno mladino zastopal tudi na nacionalni ravni kot član Sveta ŠOLS, član Sveta zveze ŠKIS, član sveta ŠOS in član Varnostnega sveta Zveze ŠKIS (Vodja 03 regije). Z Mestno občino Velenje je sodeloval kot član komisije za dodeljevanje štipendij, letos pa je vključen tudi v skupino za pripravo načrta reševanja stanovanjskih problemov mladih.

Člani upravnega odbora so si ob zaključku seje izmenjali stališča glede aktualnega dogajanja v SAŠA regiji.

Na seji so bili prisotni naslednji člani odbora: Peter Dermol, Boštjan Gorjup, dr. Uroš Kuzman, Uršula Menih Dokl, Jure Podkrižnik, Barbara Pokorny, Janko Pogorelčnik, dr. Janez Rošer in Karla Sitar. Prek spletne povezave se jim je pridružil Franjo Bobinac.

Kot povabljeni gostje so bili na seji tudi državni svetnik Franjo Naraločnik, direktorica Razvojne agencije SAŠA Biljana Škarja, v. d. direktorice SAŠA inkubatorja Ana Anžej in prek spleta Franci Kotnik, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice.

Prilagamo fotografije.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje