O-STA

Z ministrom Vizjakom o okoljskih in razvojnih projektih Velenja

Velenje, 1. marec 2021 - Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci se je prejšnji teden prek videokonference sestal z ministrom za okolje in prostor Republike Slovenije Andrejem Vizjakom. Izpostavila sta številne teme, projekte, ki bi v prihodnosti lahko bistveno prispevali k razvoju doline. Minister je predstavil usmeritve in stališče države, projekte, ki jih bodo podpirali, sofinancirali.

Izpostavili smo potrebo po iskanju alternativnih virov pridobivanja toplotne oskrbe in ohranitvi energetske lokacije na območju Šaleške doline v prihodnje. Minister je izrazil podporo pri projektih, ki bodo sledili energetski samozadostnosti Slovenije.

Župan Peter Dermol je poudaril, da imamo v Šaleški dolini vedno večji strošek z nakupom CO kuponov. Pred leti smo namreč za CO₂ kupone za toplotno oskrbo namenili 0 evrov, po sedanjih ocenah je ta strošek 4 milijone evrov in če bi ta strošek prenesli na gospodinjstva in gospodarstvo bi se cena ogrevanja znatno povišala. To predstavlja veliko breme za Komunalno podjetje Velenje. Že večkrat smo predlagali, da bi bili oproščeni plačevanja kuponov za toplotno oskrbo ali pa da bi znotraj podnebnega sklada poiskali model, ki bi omogočal, da bi se finančna sredstva vračala v dolino. Ministrstvo bo iz podnebnega sklada sofinanciralo nove projekte, ki bodo bolj prijazni za okolje (zeleni projekti) oz. za nadgradnjo projektov (tehnične izboljšave), ki bodo omogočali boljši izkoristek.

Župan in minister sta si bila enotna, da je potrebno Premogovnik Velenje zapreti čim kasneje ter da je pri tem potrebno upoštevati tudi ekonomske in socialne vidike, ne samo okoljskega.

Podporo ministra Vizjaka želimo tudi pri vzpostavitvi brez-emisijskega javnega potniškega prometa z uporabo vozil na gorivne celice in vodika kot pogonskega sredstva, kjer je Mestna občina Velenje že uspešno pridobila podporo in prepoznavnost projekta tako na nacionalnem kot mednarodnem nivoju. Minister je potrdil stališča državnih organov glede pomena in potencialov za uporabo zelenega vodika in se pri tem navezal na projekt SLOP2G, ki je bil s strani konzorcija slovenskih partnerjev, v katerem sodeluje tudi Holding Slovenske elektrarne, prijavljen na razpis Sklada za inovacije. Ob tem so bile med drugim izpostavljene tudi prihajajoče priložnosti v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost, prek katerega bodo zagotovljena sredstva za sofinanciranje investicij v trajnostno mobilnost.

Ob zaključku sestanka smo ministra pozvali za podporo pobud in pripomb občin na novo prostorsko in gradbeno zakonodajo in možnost podaljšanja roka za uskladitev obstoječih programov opremljanja zemljišč, ki občinam omogočajo obračunavanje nižjega komunalnega prispevka za podporo investicij s področja gospodarstva.

Prilagamo fotografijo.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje