O-STA

V dobrem mesecu dni rešili sedem stanovanjskih problemov

Velenje, 3. marec 2021 - V prvi polovici januarja smo pričeli dodeljevati občinska stanovanja po novi listi, sestavljeni na podlagi razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj. Z marcem lahko prosilci ažurirano listo spremljajo tudi na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si.

V dobrem mesecu dni smo rešili 7 stanovanjskih problemov (dve prvi dodelitvi stanovanj, tri zamenjave in ena medsebojna zamenjava stanovanj). Trenutno smo v fazi dodelitve še enega stanovanja, primernega za dve osebi.

Na podlagi lanskega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj se je na listo A uvrstilo 243 prosilcev, na listo B pa 42. Stanovanja po novi listi dodeljujemo sproti po vrstnem redu, glede na vračanje stanovanj obstoječih najemnikov. Števila stanovanj, ki jih bomo dodelili v letih 2021 in 2022, ni mogoče predvideti; glede na izkušnje upamo na 50 stanovanjskih enot vsako leto.

Z mesecem marcem smo na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Za občane/Stanovanja) uredili povezavo na listo za neprofitna stanovanja v najem, ki jo bomo mesečno ažurirali. To pomeni, da bodo prosilci za stanovanja lahko vedno točno vedeli, na katerem mestu na listi so.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje