O-STA

PIRATSKA STRANKA: "NARAVO MORAMO OBRANITI!"

Pirati z jasnim sporočilom pozivamo k obranitvi narave pred samovoljnimi interesi okoljskega ministra.

Vse bolj množične grožnje naravi, okolju, pitni vodi, zraku in navsezadnje našemu zdravju so bile pričakovane še pred nastopom Andreja Vizjaka na funkciji okoljskega ministra.

Dovoliti nekdaj zaposlenemu na okoljsko spornemu energetskemu projektu¹, ki je z deregulacijo predpisov v času prve Janševe vlade prispeval tudi k zgodbi TEŠ-6², da prevzame vodenje Ministrstva za okolje in prostor ter oblikuje novo okoljsko zakonodajo, je primerljivo s tem, da bi dovolili mafiji, da preuredi pravosodni resor.


Dovolj povedno je dejstvo, da s stanovanjskim zakonom, ki bi bil v interesu širše javnosti, ministrstvo odlaša že več kot leto dni³, predlog zakona, ki rahlja okoljske predpise investitorjem za gradnjo na vodovarstvenih področjih, pa se obravnava po skrajšanem postopku.⁴


Prelaganje vse teže postopkov in administrativnih bremen na preobremenjene, a hkrati nepregledne podorganizacije, kot sta ARSO in Direkcijo za vodo, predstavljajo jasen vzorec, ki nakazuje pripravljanje terena za izsilitev gradnje okolju škodljivih projektov, ki sicer ne bi bili izvedljivi.


Varuh človekovih pravic je način pripravljanja okoljske zakonodaje s strani MOP označil za kršitev pravic javnosti do sodelovanja v upravljanju javnih zadev.⁵ Poleg načina priprave novega Zakona o Varovanju okolja, ki je bil v povsem nepregledni obliki posredovan v javno obravnavo⁶, je vredno spomniti tudi na vsiljevanje gradbenih členov v protikoronsko zakonodajo, njihovo izvajanje pa je Ustavno sodišče do konca lastne presoje deloma zamrznilo.⁷


Izpostaviti je potrebno tudi pritiske nad ARSO, nevladnike in lokalno okolje za pričetek gradnje HE Mokrice mimo predpisov. Tudi v tem primeru je posredovalo Upravno sodišče, ki je zadržalo vladno odločbo o prevladi ene javne koristi nad drugo. S postopkom prevlade je vlada poskušala dodatno pritisniti na ARSO, da o okoljevarstvenem dovoljenju za HE Mokrice odloči pozitivno.⁸


Sovražen odnos do okoljevarstvenikov, izključevanje iz postopkov, omejevanje dostopa in megljenje preglednosti dokumentacije ter rahljanje in celo izigravanje predpisov, predstavljajo neposredno grožnjo naravi in vsem nam.


Škoda naravi je v primeru tako izsiljenih grobih posegov nepopravljiva, zato je dolžnost vseh nas, da jo ubranimo.

Viri in reference:


¹ prt.si/mokv

² prt.si/pkdztes6

³ prt.si/stanzak21

⁴ prt.si/ogrozanjevode

⁵ prt.si/VCPvizjak

⁶ prt.si/prodajanarave

⁷ prt.si/gradbenicleni

⁸ prt.si/HMokrice