O-STA

Jutri se bodo članice in člani Sveta Mestne občine Velenje sestali na redni seji

Velenje, 15. marec 2021 - Jutri, 16. marca, bo od 8. ure dalje 16. seja Sveta Mestne občine Velenje potekala v veliki dvorani Doma kulture Velenje. Sejo, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, bomo pripravili v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 15. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje
 4. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje
 5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Osnovna šola Šalek Velenje
 6. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k podaljšanju mandata direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline od 3. 11. 2020 do 31. 12. 2020
 7. Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga oz. uporabe drugih alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj
 8. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1302-141 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
 9. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k sklenitvi pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve "pomoč družini na domu" v Mestni občini Velenje z novim izvajalcem
 10. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve "pomoč družini na domu" v Mestni občini Velenje
 11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
 12. Odlok o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje - uradno prečiščeno besedilo
 13. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2020
 14. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2020
 15. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje za leto 2020
 16. Poročilo o delu Skupne uprave SAŠA regije za leto 2020
 17. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje