O-STA

Izredna seja Sveta Mestne občine Velenje bo 7. aprila

Velenje, 22. marec 2021 - V sredo, 7. aprila, ob 16. uri bomo v veliki dvorani Doma kulture Velenje pripravili izredno sejo Sveta Mestne občine Velenje. Razlog za sklic izredne seje je javna obravnava osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki poteka do 15. aprila 2021. Za Savinjsko-šaleško regijo je predlagan najbolj ambiciozen scenarij izstopa iz premoga, in sicer najkasneje do leta 2033. Prestrukturiranje je pomemben proces, ki zahteva odgovorno in usklajeno ravnanje vseh deležnikov. Predvsem pa pričakujemo, da bo zagotovljen pravičen prehod za prestrukturiranje regije, na kar so svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje že opozorili s sklepom, ki so ga sprejeli na oktobrski seji.

Na izredno sejo sveta bomo povabili predstavnike ministrstva za infrastrukturo in ministrstva za okolje, pripravljavce strategije (družbo Deloitte Slovenija), vodstva energetskih družb in sindikate, predstavnike gospodarskih združenj (SŠGZ in SAŠA ORA), svetnika Državnega sveta RS in poslanca Državnega zbora RS.

Prijazno vabljeni,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje