O-STA

V Vrtcu Lučka nov oddelek za najmlajše

Velenje, 25. marec 2021 - Prvega aprila bodo v enoti Lučka Vrtca Velenje odprli nov oddelek za najmlajše, stare od enega do dveh let. Z novim oddelkom bo v Vrtcu Velenje skupaj že 89 oddelkov. Za dodatno enoto so se v Vrtcu Velenje odločili, saj v zadnjih letih opažajo potrebo po dodatnih oddelkih za najmlajše otroke. V novo enoto bo vključenih 14 otrok. Z odprtjem novega oddelka bo Mestna občina Velenje, ki je ustanoviteljica Vrtca Velenje, omogočila vpis vsem otrokom, katerih starši za to izkažejo interes.

Za šolsko leto 2020/2021 je bilo v Vrtec Velenje vpisanih 1.415 otrok, ki so bili razporejeni v 87 oddelkov. Februarja so že odprli en oddelek v enoti Najdihojca, in sicer za 14 otrok. Število vpisanih otrok se vsak mesec spreminja oz. povečuje, saj oddelki niso zapolnjeni do zgornjega normativa, razen pri najmlajših. Starši, ki se jim porodniški dopust zaključi, želijo svoje otroke vključiti v vrtec med šolskim letom, zato se izkazuje potreba po oblikovanju dodatnih oddelkov, predvsem za najmlajše.