O-STA

Darilo za prevoz bolnikov

V podjetju Klasand iz Hotinje vasi so se odločili, da tukajšnji bolnišnici podarijo vozilo Mercedes Benz Vito 110 D predvsem za prevoze otrok, ki se zdravijo poleg kliničnega oddelka za pediatrijo tudi na drugih oddelkih mariborske bolnišnice.

V tukajšnji bolnišnici so pred tremi leti dobili vozilo za prevoz bolnikov z oddelka za pljučne bolezni in oddelka za psihiatrijo, danes je bolnišnični vozni park bogatejši še za darilo firme Klasand, d.o.o. iz Hotinje vasi. V firmi so se odločili, da bi pomagali predvsem otrokom in tako tudi usmerjajo svoja humanitarna prizadevanja, saj so v okviru organizacije Sonček omogočili nakup računalnika enemu izmed njihovih varovancev, izdatno pa pomagajo tudi mladim kulturnim ustvarjalcem v domačem kraju. "Vozilo v vrednosti treh milijonov tolarjev, ki ga podarjamo mariborski bolnišnici, je namenjeno za prevoz sedmih ljudi - želeli smo, da bi ga v glavnem uporabljali za prevoz otrok," je povedal direktor firme Klasand Aleksander Skodič. Firma Klasand je družinsko podjetje, v katerem so zaposleni člani družine Skodič, s svojo dejavnostjo pa so začeli leta 1993. Njihova osnovna dejavnost je zastopstvo tujih firm in trgovinska prodaja opreme za predelovalno industrijo in obdelavo kovin. "Naši odjemalci so med drugimi tudi farmacevtske firme, samo v Sloveniji jih imamo več kot 170," je povedal Bruno Skodič, ki je družinsko podjetje tudi ustanovil, in nadaljeval: "Naši sodelavci se morajo obvezno šolati v tujini, v dejavnost pa uvajamo tudi inženiring in razvijamo transportne naprave".

V mariborski bolnišnici poleg skrbi za strokovni razvoj namenjajo veliko sredstev za nakup aparatur, ob tem pa so pred leti z velikimi napori obnovili tudi vozni park. Direktor mariborske bolnišnice Gregor Pivec, dr. med. poudarja: "Pri nakupu vozil seveda upoštevamo večplastno uporabnost. Z vozili, s katerimi razpolagamo, prevažamo bolnike in otroke, pa tudi zdravnike na dislocirane oddelke na Hoškem in Slivniškem Pohorju. Podarjeno vozilo bo tako v največji možni meri resnično namenjeno prevozu otrok, s pridom pa ga bomo uporabili tudi za druge namene. Firmi Klasand se zahvaljujemo za to njihovo humano dejanje, saj bomo s tem tudi obogatili naš vozni park in lahko tako prispevali še kak drobec več k boljšemu počutju vsem, ki jih zdravstvene tegobe privedejo v našo bolnišnico. Naša prizadevanja bomo tako lahko še bolj usmerili k osnovnemu poslanstvu te bolnišnice: k zagotavljanju kar najboljše zdravstvene oskrbe naših bolnikov."

V bolnišnici deluje že več let sklad prof. dr. Milana Černelča, v katerem se zbirajo sredstva za nakup aparatur in za strokovno izpopolnjevanje in v okviru katerega je bolnišnica bogatejša za več aparatur: od transportnega inkubatorja do monitorjev in laserske aparature ter številnih drugih, ki bi jih sicer ob rednih nakupih in obnavljanju izrabljenih aparatur le težko zagotovili.