O-STA

Jutri se bodo članice in člani Sveta Mestne občine Velenje sestali na redni seji

Velenje, 19. april 2021 - Jutri, 20. aprila, bo od 8. ure dalje 17. seja Sveta Mestne občine Velenje potekala v veliki dvorani Doma kulture Velenje. Sejo, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, bomo pripravili v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Potrditev zapisnika 3. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Predstavitev projekta "Prestrukturiranje regije SAŠA skladno s politiko pravičnega prehoda iz premogovništva"
 5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje
 6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
 7. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
 8. Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila za izdajo soglasja k delovni uspešnosti poslovodnih organov javnih zavodov
 9. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-0402-0014 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
 10. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 405-1403-016 Program revitalizacije starotrškega jedra v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
 11. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje
 12. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020
 13. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2020
 14. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2020
 15. Poročilo o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2020
 16. Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje