O-STA

Zaključno srečanje INTERREG -SLO-ITA 2017-2020 projekta TRANSGLIOMA

EC Interreg Italia - Slovenia 2017-2020 TRANS-GLOMA

V okviru INTERREG SLO-ITA 2017-2020 projekta TRANSGLIOMA bomo pred zaključkom projekta pripravili zaključno srečanje, to je širšo virtualno konferenco z mednarodno udeležbo. Naslov dogodka: Nove terapije glioblastoma z uporabo čezmejne raziskovalne translacijske platforme (akronim: TRANS-GLIOMA), ki bo potekala v soorganizaciji prof. dr. Radovana Komela z Medicinske fakultete (vodilni partner) ter prof. dr. Tamare Lah Turnšek s sodelavci z Nacionalnega inštituta za biologijo.

Koferenca bo potekala 23. aprila 2021 s pričetkom ob 9. uri in bo trajala predvidoma do 13. ure. Srečanje bo potekalo v angleškem jeziku. Program si lahko ogledate tukaj: https://www.ita-slo.eu/en/transglioma-0 .

Sosedski regiji Italije in Slovenije sta si po marsikaterem kazalniku podobni, žal tudi v porastu možganskih tumorjev, med katerimi po pogostnosti prevladuje najbolj neozdravljivi glioblastom. Kljub vsem sodobnim posegom in načinu zdravljenja je povprečno preživetje bolnikov z glioblastomom manj kot poldrugo leto. Zato zdravstvene in znanstvene ustanove v Sloveniji in Furlaniji Julijski krajini ter Benečiji iščemo nove kompleksne načine zdravljenja, ki naj bi ciljali tudi vse bolj pomembne rakave matične celice.

Bolezen prizadene predvsem starejše, a žal tudi vedno več ljudi srednje in celo mlajše generacije, zato je rak svetovni izziv zdravstvu in znanosti! Znanost podaja tu roko klinični medicini v iskanju bolniku najbolj primernega zdravljenja glioblastoma. V projektu se zato klinične raziskave bolnišnice v Udinah ter sinhrotrona v Trstu in ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra prepletajo z zadnjimi izsledki raziskav znanstvenikov Nacionalnega instituta za biologijo in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Eden od izpostavljenih ciljev TG projekta je vzpostavitev t.im. gliobanke, med-regijske bio-banke možganskih tumorjev. Kar pomeni tako zbirko dejanskih bioloških vzorcev in preparatov tumorjev kot tudi vseh podatkov njihovih analiz, podatkov o genetiki bolnikov in seveda razultatov njihovega raziskovanja, zdravljenja in preživetja. Določen je enoten protokol za zbiranje, vzorčenje in shranjevanje vzorcev ter za laboratorijsko in klinično sledenje, diagnostiko in obdelavo vzorcev za raziskave. Bioinformatsko podjetje Biosistemika je vzpostavila nov računalniški program za upravljanje vzorcev in poenotila podatkovno bazo s povezovanjem lokalnih zbirk tumorjev.

Projektna partnerji za projekt so nepogrešljivi sodelavci iz UKC in MF: to so predstojnik Oddelka za nevrokirurgijo, prof. dr. Romano Bošnjak s sodelavci, nevrokirurgi ter Inštitut za patologijo Medicinske fakultete s predstojnikom dr. Jožetom Prižmom in Jernejem Mlakarjem. Sodelovanje z Onkološkim inštitutom poteka predvsem z Oddelkom za neuro-onkologijo. dr. Urošem Smrdelom in sodelavci.

V Italiji je glavni partner Univerzitetna bolnišnica ASUIUD - Azienda Sanitaria Universitaria di Udine, kjer je primarij prof. dr. Miran Škap, vodilni neurokirurg, vodilna raziskovalka Oddelka za anatomsko patologijo pa prof. Daniela Cesselli. Druga dva partnerja sta ELETTRA - Elettra Sincrotrona Trieste S.C.p.A. (dr. Paola Storicci in dr. Silvia Onesti) in Splošna bolnišnica ULSS3 Giovani e Paolo iz Benetk s sodelavci, med katerimi je posebno pomemben član konzorcija prof. dr. Massion Dion, ekspert za diagnostične tumorske označevalce.

Pridruženi strokovni sodelavci projekta so pridruženi član NIBa, dr. Stephen Minger iz SLM Blue Skies Innovations iz Londona, dr. Anne Schuster (Luxembourg Institute of Helath - Neuro-OncologyI), prof. dr. Rolf Bjerkvig z Univerze v Bergenu, Norveška ter prof. dr. Serge Muyldermans iz univerze VEB v Bruslju, Belgija.

(besedilo pripravila prof. dr. Tamara Lah Turnšek).