O-STA

Velenjski zdravstveni dom izjemno uspešen pri cepljenju proti covid-19

Velenje, 26. april 2021 - Zdravstveni dom Velenje intenzivno izvaja cepljenje proti covid-19. Vrstni red cepljenja je bil določen v Nacionalni strategiji cepljenja proti covid-19. Pri izvajanju cepljenja proti covid-19 so v Zdravstvene domu Velenje zelo uspešni. Za razliko od večine drugih cepilnih centrov v Cepilnem centru Velenje že od vsega začetka sami kličejo vse starejše od 60 let, ki so po Nacionalni strategiji cepljenja proti covid-19 do cepljenja upravičeni in so pri številu cepljenih daleč nad slovenskim povprečjem.

Pretekli teden so cepili približno 1.400 občanov z drugim odmerkom cepiva Pfizer in 300 občanov s prvim odmerkom cepiva Pfizer. Prav tako nadaljujejo tudi cepljenje kroničnih bolnikov s cepivom Astrazeneca, sledilo bo cepljenje ostalih prioritetnih skupin po nacionalni strategiji. Kot drugod v Sloveniji, je v petek tudi v Velenju potekalo prednostno cepljenje maturantov s cepivom Astrazeneca.

V Zdravstvenem domu Velenje so imeli v dneh 1., 2., 9. in 12. aprila redne inšpekcijske nadzore, v okviru katerih se je preverjalo izvajanje cepljenja proti covid-19, kot ga opredeljuje nacionalna strategija. Preverjeno je bilo tudi vodenje evidenc skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Inšpekcijski nadzor ni pokazal nobenih nepravilnosti ali neskladij, zato je bil postopek zoper Zdravstvenega doma Velenje ustavljen.

Zdravstveni dom Velenje je 16. marca aktiviral tudi spletno aplikacijo za prijavo na cepljenje proti covid-19, za cepljenje mlajših od 60 let in zdrave populacije, ki je dostopna na spletni strani Zdravstvenega doma Velenje (www.zd-velenje.si). Kdaj bodo dejansko lahko začeli s cepljenjem zdrave populacije, pa je odvisno od usmeritev s strani NIJZ. Tik pred začetkom cepljenja zdrave populacije so namreč strategijo cepljenje ponovno spremenili in imajo prednost stari med 50 in 60 let. Do sedaj je preko aplikacije prijavljenih že 2.000 oseb, mlajših od 60 let.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje