O-STA

Obiski podjetij ob delavskem prazniku

Velenje, 26. april 2021 - Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je ob bližajočem se delavskem prazniku že obiskal nekatera velenjska podjetja, nekaj pa jih bo še po praznikih. Velenje je prepoznano kot mesto, kjer smo vedno spoštovali in cenili delavske pravice, solidarnost in pravičnost. V preteklih letih smo skupaj s sindikati pripravljali veliko tradicionalno praznovanje praznika dela, 1. maja na Graški Gori, kjer so se zbrale številne generacije občank in občanov iz Šaleške doline in izven. Ker zadnji dve leti izvedba tovrstnih dogodkov ni možna, bo župan z obiski podjetij in razgovori z upravami, vodstvi in zaposlenimi simbolično zaznamoval letošnji praznik dela. Razgovori se bodo dotikali tudi razvojnih projektov posameznih družb, ki bodo temelj za uspešno prestrukturiranje doline v prihodnjem desetletju.

Prejšnji teden, v petek, 23. aprila, je župan Peter Dermol s sodelavci že obiskal Premogovnik Velenje in si ogledal tudi proizvodnjo v jami (priprave in Velenjsko odkopno metodo). Sestal se je z generalnim direktorjem dr. Janezom Rošerjem, vodjem Proizvodno-tehničnega področja in glavnim tehničnim vodjem Ivanom Pohorcem, predstavnikom zaposlenih Danilom Rednjakom, predsednikom sindikata SPESS Simonom Lamotom in drugimi. Župan se je prisotnim predstavnikom družbe zahvalil za dosedanje dobro sodelovanje in za prizadevanja za nadaljnji skupni razvoj družbe in mesta. Upravi in zaposlenim je čestital ob nedavni obletnici - 146 let delovanja, in povedal, da ostajajo še vedno zelo pomemben steber slovenske energetike in da zadnje leto kljub epidemiološkim razmeram nemoteno in zanesljivo delujejo. Med ogledom so razgovori potekali tudi o pripravah na prestrukturiranje in nujnim predhodnim procesom, da se zapiranje premogovnika sploh lahko začne.

Danes je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol obiskal podjetji Malinca in Plastika Skaza. Podjetje Malinca je mlado perspektivno velenjsko podjetje, ki je zelo uspešno na domačem in tujem trgu. V zadnjem letu dosegajo več kot 100 % rast spletne prodaje. Njihov asortima obsega izdelke za zdravo, ekološko prehrano in naravno kozmetiko. Trenutno imajo 12 zaposlenih, še letos načrtujejo nove zaposlitve, zaznavajo pa tudi že potrebo po novih, večjih prostorih. Župan je pohvalil njihovo izjemno rast in stimulativno okolje ter obljubil podporo občine pri iskanju novih prostorov. Izpostavil, da je nanje izjemno ponosen ravno iz razloga, ker se je njihova uspešna pot začela v Velenju in kot lokalna skupnost bomo zagotavljali pogoje, da bodo lahko tako uspešno tudi nadaljevali.

Podjetje Plastika Skaza, ki bo kmalu praznovalo 44 let obstoja, ustvarja več kot 300 delovnih mest. Direktor Plastike Skaza dr. Robert Agnič je izpostavil, da so lani zaradi epidemije ustvarili manj prihodkov od načrtanih, vendar so kljub temu leto zaključili pozitivno. Z izdelki dopolnjujejo elektro, pohištveno in medicinsko industrijo. Izdelke prodajajo pod drugimi ali lastnimi blagovnimi znamkami, najbolj prepoznana pa je uspešna zgodba kompostnika Bokashi Organka. 86 % prihodkov dosegajo na medpodjetniškem trgu, 14 % pa na trgu končnih potrošnikov. Ker v zadnjem obdobju razvojne projekte usmerjajo v izdelavo izdelkov iz recikliranje plastike (tudi do 100 %) in ker so izjemno razvojno, ekološko naravnani, bo Plastika Skaza zagotovo pomemben zaposlovalec tudi v prihodnih letih.

Ob dobri finančni podpori države bomo nekaj izgubljenih delovnih mest v premogovništvu lahko nadomestili tudi v nekaterih lokalnih, že obstoječih podjetjih, saj so, kot opažamo, zelo razvojno naravnana. Vsem predstavnikom družb je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol izročil protokolarno darilo Šaleško čašo. Čaša je replika pivske čaše iz žgane gline, ki je bila najdena pri arheoloških izkopavanjih na gradu Šalek in izvira iz 15. stoletja. V prihodnjih tednih načrtujemo tudi obisk podjetij Veplas, Gorenje, Esotech in drugih.

Pošiljamo fotografije z obiskov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje