O-STA

Šaleška dolina si zasluži resno obravnavo v procesu prestrukturiranja

Velenje, 7. maj 2021 - Na današnjem posvetu Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini, ki še poteka v Državnem svetu Republike Slovenije, je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol ponovno izrazil jasno stališče, da v SAŠA regiji zahtevamo pravičen prehod in kakovostno prestrukturiranje. Poudaril je, da se zaveda, da bo določitev letnice za izstop iz premoga politična. Vendar naj bo sprejeta na podlagi stroke, saj je potrebno iskati optimalne rešitve v sodelovanju z vsemi deležniki. Vsak državljan ima pravico vedeti, kakšna bo samooskrba Slovenije v prihodnje, kje bomo v prihodnosti dobili električno energijo, kakšne bodo posledice različnih energetskih virov in ali bomo odvisni od tuje elektrike. Vse to bo vplivalo na stroške posameznih gospodinjstev, gospodarstvo.

Župan Peter Dermol je povedal, da moramo do prenehanja izkopavanja premoga vsaj 5 tisoč delovnih mest nadomestiti s stabilnimi delovnimi mesti s primerljivo ali z višjo dodano vrednostjo od sedanje. Država mora zagotoviti finančna sredstva, da bomo lahko nudili podporo gospodarstvu, socialno varnost. Opozoril je, da finančna sredstva v višini 235 milijonov evrov, ki jih bo mogoče koristiti, niso zadostni finančni vir. Samo v SAŠA regiji smo že identificirali projekte za prestrukturiranje v vrednosti 1,1 milijarde evrov. Veliko podjetij v tako kratkem času ni uspelo spisati svojih idej, zato ocenjuje, da lahko v dolini pripravimo za približno 2 milijardi evrov projektov.

Prav tako mora država v procesu prestrukturiranja zagotoviti nadomestni toplotni vir, ki bo okoljsko in ekonomsko vzdržen. Z zapiranjem Premogovnika Velenje država predčasno ukinja toplotni vir za Šaleško dolino, zato mora tudi prevzeti posledice pri zagotavljanju zanesljivega nadomestnega toplotnega vira. Če bi to morala storiti lokalna skupnost, bi za takšno dejanje potrebovala čas in finančna sredstva.

Župan ni želel izpostavljati letnice zapiranja Premogovnika Velenje, saj morajo biti pred tem sprejeti številni dokumenti, med drugim Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije, Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje ipd. Nujno je potrebno zagotoviti varno in zanesljivo zaprtje Premogovnika Velenje. Z Zakonom o prestrukturiranju moramo imeti jasno opredeljene cilje, katere vse postopke je potrebno pripraviti ter za vsako aktivnost določiti finančni vir. Tega danes nimamo in zato težko govorimo o pravičnem prehodu. Zelo pomemben je pravilen vrstni red sprejemanja strateških dokumentov in aktov, saj se morajo dopolnjevati in biti medsebojno usklajeni.

Šaleška dolina, kjer je bilo potopljenih in degradiranih 800 hektarov zemljišč, podrtih 818 objektov, 2500 ljudi preseljenih, si zasluži spoštovanje in resno obravnavo v sklopu prestrukturiranja.

Na panelu Kaj zaprtje termo divizije pomeni za prebivalce Šaleške doline, na katerem je sodeloval župan Peter Dermol, so spregovorili tudi: državni svetnik in župan Občine Ljubno Franjo Naraločnik, župan Občine Šoštanj Darko Menih, član poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne in predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje mag. Marko Štrigl, direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mojca Pršina, predsednik Sindikata Premogovnika Velenje Simon Lamot in predsednik Sveta delavcev Premogovnika Velenje Danilo Rednjak.

Prilagamo fotografiji.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje