O-STA

Novi sodelavci začeli z delom v Uradu za gospodarski razvoj in prestrukturiranje

Velenje, 13. maj 2021 - V tem tednu so z delom začeli novi sodelavci, ki so bili izbrani na javnem natečaju za zasedbo petih uradniških delovnih mest "Svetovalec - pripravnik" v Uradu za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje. Mladi imajo tako priložnost, da s svojo svežo energijo in inovativnim pristopom pripomorejo k temu, da se bodo oblikovali dobri projekti, s katerimi bo moč pridobiti več nepovratnih sredstev za izvedbo kakovostnih in potrebnih investicij.

Na javni natečaj se je prijavilo 59 kandidatov. Izbrani kandidati so opravili pisni preizkus strokovne usposobljenosti in še osebni razgovor z natečajno komisijo. Po oceni natečajne komisije so se izbrani kandidati izkazali kot najprimernejši in najbolj strokovno usposobljeni za zasedbo pripravniških delovnih mest.

Z natečajem smo želeli ponuditi priložnost mladim pri iskanju prve zaposlitve, ki jih zanimajo delovanje javne uprave, razvoj mesta in občine, razvoj gospodarstva in turizma, sodelovanje in izvajanje mednarodnih projektov, sofinanciranih s strani Evropske unije.

Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje, ki ga vodi Karla Sitar, opravlja naloge na področju gospodarskega razvoja, prestrukturiranja regije iz premogovniške v t. i. pametno regijo ter naloge na področju razvoja in evropskih projektov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje