O-STA

Vabilo na javno predstavitev z naslovom "Tujerodne vrste v slovenskem morju"

V četrtek 27. 5. 2021 vas vabimo na javno predstavitev z naslovom

"TUJERODNE VRSTE V SLOVENSKEM MORJU".

Predstavitev se bo odvijala preko spleta med 9:30 in 11:00 na povezavi:

https://nib-si.webex.com/nib-si/j.php?MTID=m5742d47e9c07d9aa8c6b34905fc8ada0

Tujerodne vrste so eden izmed glavnih dejavnikov, ki vplivajo na spremembe biodiverzitete v Sredozemskem morju in širše. Tovrstne spremembe so znane tudi iz slovenskega dela Jadranskega morja.

Namen srečanja je predstaviti ugotovitve zbrane v okviru projekta "Spremljanje abundance in vrstne pestrosti tujerodnih vrst v slovenskem morju".

Podali bomo zadnje izsledke, ki se nanašajo na pojavljanje tujerodnih vrst v slovenskem morju, opredelili njihov status in poskušali ovrednotiti njihov morebiten vpliv na domorodne organizme in gospodarske dejavnosti v morju.

Za več informacij se lahko obrnete na dr. Boruta Mavriča (borut.mavric@nib.si).

Vljudno vabljeni!

Lep pozdrav

Katja Sinur