O-STA

Zaradi dotrajanosti obnavljamo označbe tematskih poti

Velenje, 21. maj 2021 - V teh dneh obnavljamo označbe tematskih poti Paški Kozjak, Pozojeva grajska pot okoli Velenja in poti po Kožlju. Table so zaradi vremenskih razmer in starosti dotrajane. Urejene poti Velenjčanom in drugim obiskovalcem omogočajo kakovostnejše preživljanje prostega časa v neposredni bližini mesta. Prav tako pa označene poti ponujajo nova znanja in doživetja.

Z realizacijo projekta Tematska kolesarska pot Paški Kozjak smo zagotovili ustrezno kolesarsko pot, ki omogoča varno in boljšo povezavo med občinami in mesti, s čimer smo Velenje približali drugim kolesarsko razvitim območjem. Tematske table, ki označujejo kolesarske poti za namen orientacije kolesarjev in zagotavljanje boljše varnosti, prav tako pa promovirajo naravne in kulturne znamenitosti območja ob poti, prispevajo k boljšemu poznavanju območja in okolice.

Otrokom so v okviru Pozojeve grajske poti okoli Velenja, ki je označena z označevalnimi ter informacijskimi tablami, namenjeni knjižni vodnik, informacijske table in naloga, da na vsaki lokaciji izdelajo odtis žiga. Skozi pripoved o gradovih, zgodbah in legendah jih vodi lik zmaja Pozoja, ki učno pot povezuje tudi z drugo ponudbo za otroke v Velenju. Pozojevo pot lahko otroci v spremstvu odraslih prehodijo ali prekolesarijo, o dediščini in z njo povezanih zgodbah pa se lahko poučijo v slovenskem in angleškem jeziku.

Primestni hrib Koželj je že od nekdaj priljubljena točka mnogih pohodnikov, nanj pa vodijo kar tri urejene poti. Na pragu mesta Velenje se začenja Družinska pot po Kožlju. Pot je odlična priprava na večje telesne napore in kot nalašč za uvajanje najmlajših družinskih članov v aktivno preživljanje prostega časa v naravi. Pot je dolga 3,5 kilometra. Planinska pot po Kožlju je del Šaleške planinske poti, ki jo je Planinsko društvo Velenje postavilo leta 1974. Pot poteka po obronkih Šaleške doline in je dolga 130 kilometrov. Tretja, Glasbena pot, je posvečena glasbenemu pedagogu in skladatelju Franu Korunu Koželjskemu, doma iz Velenja. Korun naj bi prav po tej poti hodil do očetovega prijatelja Maka v Šentilj, ki ga je navdušil za citre in ga naučil igranja nanje.

Vabljeni na sprehod ali na kolo tudi po naši okolici!

Prilagamo fotografije.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje