O-STA

Vabilo: premiera dokumentarnega filma o prvih sto letih Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete UL

Premiera dokumentarnega filma o prvih sto letih Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

SMISEL JE RAZUMEVANJE ZGODOVINE

(Ž. Zwitter, B. Balkovec, B. J. Flajšman)

ponedeljek, 24. maja 2021, ob 20h, YouTube kanal Oddelek za zgodovino FF UL.

Premieri bo sledil pogovor z ustvarjalci filma (voditeljica: dr. Polona Balantič, v živo, YouTube kanal Oddelek za zgodovino FF UL).

O filmu: dokumentarni film Smisel je razumevanje zgodovine (76 minut) je nastal leta 2020 v lastni produkciji Oddelka za zgodovino FF UL. Scenarist in režiser je doc. dr. Žiga Zwitter, sodelavca sta izr. prof. dr. Bojan Balkovec (sorežiser in montaža) in dr. Božidar J. Flajšman (sorežiser, snemanje, montaža). Predstavlja prvih 100 let najstarejšega slovenskega oddelka za zgodovino, v njem sodelujejo sodelavke in sodelavci oddelka, uporabljena so pričevanja, pisna, foto in filmska dokumentacija Oddelka za zgodovino FF UL in številnih ustanov. Film je nastal v sklopu priprav na vzpostavitev raziskovalnega centra "Središče za javno zgodovino in sorodne vede" na Oddelku za zgodovino FF UL, katerega naloga bo podpora znanstvenoraziskovalnim dejavnostim oddelka, zlasti na področju javne zgodovine (video in avdio produkcija, ustanovitev in urejanje digitalnega arhiva Oddelka za zgodovino).

Premiera filma je bila načrtovana v maju 2020, zaradi pandemije COVID-19 smo jo prestavili za eno leto in jo preselili na splet, na YouTube kanal Oddelka za zgodovino FF UL.

O avtorjih filma:

Dr. Bojan Balkovec (1963) je izredni profesor za novejšo in sodobno zgodovino. Zanima ga politična zgodovina dvajsetega stoletja (Prva slovenska vlada 1918-1921, Ljubljana 1992, "Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša" : volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi, Ljubljana 2011, "Svi na noge, svi van, da pobjeda bude što sjajnija" : izborna teorija i praksa u međuratnoj Jugoslaviji. Zagreb 2017") lokalna zgodovina, zgodovina parlamentarizma. Predaval in raziskoval je v Zagrebu, Beogradu, Novem Sadu in Opavi, Leipzigu in Helsinkih. Je član uredništev različnih revij in urednik znanstvene zbirke Historia, ki jo izdaja Oddelek za zgodovino.

Dr. Božidar Flajšman (1956) je asistent na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V raziskovalni programski skupini Slovenska zgodovina se ukvarja predvsem z osnovami t.i. Public History (snemanje na terenu, delo na dokumentarnih filmih). Kot profesor likovne umetnosti se ukvarja tudi z zgodovino vizualnih komunikacij. Je avtor številnih člankov in knjig. Med drugim mu je Akademija za likovno umetnost in oblikovanje izdala znanstveno monografijo Vizualna ekologija. Za knjigo Living with Bears pa je kot eden izmed treh avtorjev in urednikov (urednika sta bila tudi dr. Boris Kryštufek in dr. Huw I. Griffiths) prejel leta 2004 v Bukarešti prestižno nagrado CIC Literary prize technique. Med zadnjimi objavami je članek (2020), v soavtorstvu z Božom Repetom: Politika brisanja spomina in pot do nje (Uničevanje spomenikov NOB po razpadu SFRJ), objavljen Retrospektivah in članek Hrvati hočejo imeti Novo mesto, objavljen v znanstveni zbirki Historia.

Dr. Žiga Zwitter (1987) je docent za slovensko in občo zgodovino zgodnjega novega veka na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskuje predvsem okoljsko zgodovino, iz katere je tudi doktoriral, nato se je v okviru podoktorskega projekta na tem področju raziskovalno izpopolnjeval na dunajskem Inštitutu za socialno ekologijo. Časovno se v raziskavah osredotoča na zgodnji novi vek, poleg tega raziskuje dolge časovne loke, od poznega srednjega veka do sodobnosti. Bil je štipendist sheme Joint Excellence in Science and Humanities Avstrijske akademije znanosti in Avstrijske znanstvene fundacije (OeAD). Med zadnjimi objavami sta članek o zgodovini znanja o travnikih in pašnikih na JV Alp v 16. in zgodnjem 17. stoletju (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 2020) in monografija Species-Rich Grasslands in the Alps: Environmental History and Historical Ecology (Avstrijska akademija znanosti, rokopis bo kmalu oddan v objavo, v soavtorstvu z botanikom Leonidom Rasranom).

Povezavi:

YouTube kanal Oddelka za zgodovino FF UL:

Oddelek za zgodovino FF, Univerza v Ljubljani - YouTube

Napovednik/trailer:

Napovednik film o stotih letih Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani - YouTube

Kontakti:

izr. prof. dr. Bojan Balkovec,

Bojan Balkovec | Oddelek za zgodovino | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

e-mail: bojan.balkovec@ff.uni-lj.si


asist. dr. Božidar Flajšman,

Božidar Jožef Flajšman | Oddelek za zgodovino | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

e-mail: bozidarjozef.flajsman@ff.uni-lj.si


doc. dr. Žiga Zwitter,

Žiga Zwitter | Oddelek za zgodovino | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

e-mail: ziga.zwitter@ff.uni-lj.si


doc. dr. Dušan Mlacović, predstojnik oddelka

Dušan Mlacović | Oddelek za zgodovino | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

e-mail: dusan.mlacovic@ff.uni-lj.si


tajništvo oddelka:

ga. Jasna Vanček, strokovna sodelavka

Jasna Vanček | Oddelek za zgodovino | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

e-mail: jasna.vancek@ff.uni-lj.si

telefon: +386 (0)1 241 11 90