O-STA

Raziskovanje in načrtovanje karierne poti

Kariera se ne zgodi, se jo ustvari. Pri tem igra pomembno vlogo tudi vseživljenjsko učenje, zato vabljeni na Teden vseživljenjskega učenja in razvoja kariere.

Marsikdo je v zadnjem, posebnem letu prišel do prelomne točke - na dodiplomskem študiju ugotovil, da so se spremenili trendi na trgu dela, ali pa v službi doživel spremenjene pogoje dela. Zato je zagotovo čas za razmislek o nadaljnji karierni poti. Pri tem se porajajo vprašanja, ali nadaljevati študij na podiplomski stopnji, se zaposliti, menjati službo in poklic?

"Kdor od začetka ve, kam ga vodi njegova pot, ne pride daleč,"

je trdil Napoleon Bonaparte.

Tradicionalno pojmovanje kariere se je spremenilo - to ne predstavlja napredovanje v višje položaje, ampak kariera predstavlja posameznikovo celotno življenjsko pot, ki je dinamično, fleksibilno, tranzicijsko. Kariera ni le vertikalno napredovanje, delovna pot ni le poklicna, ampak življenjska, zato pri razvoju zelo koristi vseživljenjsko učenje. Že v času študija je pomembno, da se pridobi čim več znanj in kompetenc ter da se spozna sebe, svoje interese ter se razišče svoje možnosti.

Kako poteka razvoj kariere

Pomembno je pridobivanje različnih spretnosti, izkušenj in znanja s pomočjo različnih oblik učenja in dela, kar je lahko formalne (npr. dvoletni podiplomski študij, enoletni študijski program za izpopolnjevanje ...) neformalne narave (npr. dodatna izobraževanja, prostovoljstvo ...). Razvoj je odvisen od posameznika in poteka vse življenje, zato je ustvarjanje kariere vseživljenjski proces.

Pri iskanju nadaljnje poti vam lahko pomaga tudi virtualen Teden za vseživljenjsko učenje in razvoj kariere, ki ga od 24. do 28. maja organizira Center za vseživljenjsko učenje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF).

Karierna klepetalnica

V ponedeljek, 24. maja, bo Teden pričel z iskanjem odgovorov o karieri (kje in kako nadaljevati študij), na katera bo pomagal odgovorit tudi Karierni center Univerze na Primorskem. V sredo, 26. maja, pa bodo predstavljeni magistrski in doktorski študijski programi UP PEF ter enoletni študijski program za izpopolnjevanje "Pedagoško-andragoško izobraževanje". Gre za usposabljanje kandidatov, ki so zaključili t. i. nepedagoške študijske programe prve ali druge stopnje, in bodo lahko ob zaključku tega izobraževanja samostojno opravljali strokovno delo v vzgoji in izobraževanju.

V torek popoldne, ob 18.00, bo sledilo izobraževanje za tiste, ki so pred zaključkom ali so že zaključili študij - "Hitro do službe: kako vas delodajalci dojemajo na razgovoru in kako razmišljajo o vas?". S predavateljico z mag. štud. prog. Izobraževanje odraslih in razvoj kariere dr. Saro Brezigar bodo udeleženci delavnice spoznali, kako delodajalci razmišljajo, ko povabijo kandidate na razgovor, kakšne so njihove prioritete pri zaposlovanju, kaj jih najbolj skrbi, kaj od kandidata pričakujejo. Udeleženci bodo izvedeli vse ključne informacije, ki jim bodo v pomoč pri iskanju želene službe.

Okrogla miza - Izobraževanje odraslih in razvoj kariere pred novimi izzivi

V torek, 25. maja, ob 17.00 bo dr. Dejan Hozjan s sogovorniki prikazal strokovne poglede na trenutno stanje izobraževanja odraslih in razvoja kariere v slovenskem prostoru. Hkrati bodo predstavljeni izzivi, ki nas čakajo na omenjenem področju (sploh po epidemiji). Glede na navedeno bodo udeleženci okrogle mize podali strokovna razmišljanja na naslednja vprašanja:

· Kje je izobraževanja odraslih in razvoj kariere danes v Sloveniji?

· Pred katerimi izzivi smo se znašli na področju izobraževanja odraslih in razvoja kariere v slovenskem prostoru?

· Kako bo izgledalo izobraževanje odraslih in razvoj kariere po COVID-19?

· Kako lahko magistrski študijski program Izobraževanje odraslih in razvoj kariere na UP PEF vpliva k razvijanju omenjenega področja v prihodnosti?

Magistrski študijski program Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, ki kmalu praznuje 10. obletnico, povezuje dve področji, to sta izobraževanje odraslih in razvoj kariere, diplomanti pa ne pridobijo posebnega naziva, ampak javno veljavnega - magister/ica prefesor/ica andragogike, saj so s takšnim prepoznanim nazivom lažje in hitro zaposljivi.

"V slovenskem prostoru imamo malo ljudi, ki se ukvarja z načrtnim razvijanjem izobraževanja odraslih, čeprav je to ena od pomembnih strategij razvoja tako Slovenije kot Evropske unije. Sicer na tem področju delujejo nekatere slovenske organizacije, kot je Andragoški center Slovenije, ampak primanjkujejo profili strokovnjakov, ki bi strateško razvijali izobraževanje odraslih", pravi koordinator študijskega programa dr. Dejan Hozjan, ki bo program predstavil v petek, 28. maja.

Zanimive karierne poti diplomantov - pridi po idejo

V okviru Tedna bodo svoje izkušnje delili še člani Alumni kluba UP PEF, in sicer bo svojo posebno in zelo zanimivo karierno pot opisalo pet diplomantov in študentov z magistrskih študijskih programov na UP PEF. Predstavili bodo svoje študijske smeri ter predvsem kompetence, ki so jih na le-teh pridobili in so jim pomagale pri grajenju njihovih poklicih poti po končanem študiju:

· Inkluzivna pedagogika: Elen Stanič (dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, študentka mag. št. prog. Inkluzivna pedagogika in Razredni pouk, prostovoljka v Gambiji, učiteljica razrednega pouka na OŠ Koper),

· Razredni pouk: Lovrenc Habe (mag. prof. razrednega pouka, vsestranski kulturnik in športnik, zaposlen v Dijaškem in študentskem domu Koper ter Zavodu za izobraževanje Koper UMMI),

· Zgodnje učenje: Ina Sulič (mag. prof. inkluzivne pedagogike in mag. prof. zgodnjega učenja, pobudnica projekta za izdelavo igrač za slepe in slabovidne otroke, z OŠ Pier Coppo il Vergerio il Vecchio Koper),

· Socialna pedagogika: Tjaša Ban (dipl. prof. edukacijskih ved, študentka mag. št. prog. Inkluzivna pedagogika in Socialna pedagogika, uspešna podjetnica, soustanoviteljica podjetja za naravno in energijsko bogato prehrano kamel Protocamel),

· Izobraževanje odraslih in razvoj kariere: Kristina Klecin (mag. prof. andragogike, vodja radijske produkcije na Radio Koper).

Celoten program Tedna je objavljen na spletni strani in Facebook strani fakultete, dostopna je tudi e-prijavnica na posamezen brezplačen dogodek.

Spoznaj sebe, razišči možnosti in načrtuj svojo kariero.