O-STA

V prihodnjih tednih plavalni tečaji za osnovnošolce

Velenje, 24. maj 2021 - V prihodnjih dneh bo v dopoldanskem času med delovnim tednom zaprt velenjski bazen, ker bodo potekali plavalni tečaji za osnovnošolce. Mestna občina Velenje je že vrsto leto nazaj vzpostavila sistem plavalnega opismenjevanja, v okviru katerega organiziramo plavalne tečaje za celotno populacijo 1. in 2. razredov osnovnih šol. Za plavalne tečaje osnovnošolcev letno namenjamo 8.500 evrov ter zagotavljamo ustrezno infrastrukturo in strokoven kader.

Zaradi organizacije plavalnih tečajev bo velenjski bazen v času od 24. do 28. maja, od 31. maja do 4. junija, od 7. do 11. junija, od 14. do 18. junija zaprt do 14. ure, od 21. do 23. junija pa do 13. ure.

V Mestni občini Velenje po nacionalnem programu Naučimo se plavati že vrsto let v program preverjanja znanja plavanja vključujemo učence 6. razredov osnovnih šol. Rezultati preverjanja kažejo na uspešnost strategije, ki smo si jo zadali v preteklosti. Z vzpostavitvijo sistema plavalnega opismenjevanja, ki vključuje plavalne tečaje za celotno populacijo 1. in 2. razredov osnovnih šol, smo v samem vrhu po plavalni pismenosti glede na slovensko povprečje. Veliko k temu uspehu pripomore tudi ustrezna infrastruktura in strokovno usposobljen kader Plavalnega kluba Velenje, ki je tudi izvajalec plavalnih tečajev. Za plavalne tečaje osnovnošolcev letno namenjamo 8.500,00 evrov ter zagotavljamo ustrezno infrastrukturo.

Osnovne šole nadaljujejo s plavalnim opismenjevanjem v 3. razredu z obveznim 20 urnim plavalnim tečajem po kurikulumu, ki ga prav tako nekatere šole izvajajo na bazenu v Velenju, nekatere pa organizirajo šole v naravi.

Zadnji dve leti se zaradi epidemije srečujemo z velikimi težavami pri organizaciji plavalnih tečajev. Posledica tega je izpad nekaterih plavalnih tečajev, ki jih bomo poskusili nadoknaditi v manjšem obsegu do konca tega šolskega leta, več pa ob začetku prihodnjega šolskega leta. Plavalne tečaje trenutno lahko izvajamo samo za en razred otrok iz ene šole (do 30 otrok), ker se skupine med seboj ne smejo mešati.

Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v državnem sofinanciranju nekaterih plavalnih vsebin in programov. Program Odpravljanje plavalne nepismenosti, ki se je z Zakonom o športu in Nacionalnem programom športa preimenoval v interesni program Naučimo se plavati, poteka v Sloveniji od leta 1994. Z leti je postal sistematično organiziran sistem dejavnosti na področju plavanja, ki vsebuje izpeljavo učenja plavanja, preverjanje znanja, analizo o znanju plavanja, skrb za strokovni kader, literaturo, plavalno infrastrukturo in osveščanje prebivalcev o pomenu znanja plavanja.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje