O-STA

Sodelujte pri pripravi Lokalnega programa kulture 2021-2027

Velenje, 25. maj 2021 - V Mestni občini Velenje pripravljamo Lokalni program kulture 2021-2027. Želimo, da se v pripravo tega pomembnega razvojnega dokumenta aktivno vključi kar najširši krog ustvarjalcev in občinstva. Prepričani smo, da lahko le z aktivnim in tvornim sodelovanjem vseh deležnikov uspešno snujemo in udejanjamo nadaljnji napredek celotne velenjske kulturne krajine in vsakega njenega segmenta.

Vljudno vas vabimo k podajanju pobud v zvezi z nadaljnjim oblikovanjem in izvajanjem programov in projektov s področja kulture v naši lokalni skupnosti. V največji možni meri bomo vaše želje, pričakovanja, poglede in predloge upoštevali pri pripravi delovne verzije strategije, ki jo bomo meseca avgusta podali v javno obravnavo.

Pobude lahko do 7. junija pošljete na elektronski naslov: darja.plaznik@velenje.si.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje