O-STA

Novinarska konferenca in odprtje Kreativnega centra Čuk

Velenje, 1. junij 2021 - Mestna občina Velenje v teh dneh zaključuje z izvedbo investicije CTN Stari trg 11, v okviru katere smo v Starem Velenju dobili nov Kreativni center Čuk, ki bo z najemniki prinesel nove ideje in nov zagon. V ponedeljek, 7. junija, bomo ob 11. uri nove prostore z novinarsko konferenco in ogledom prostorov tudi uradno odprli. Na novinarski konferenci bodo sodelovali: župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, vodja Urada za premoženje in investicije Alenka Rednjak, direktor podjetja Kograd Boris Hriberšek in Ana Anžej, direktorica SAŠA inkubatorja, ki je sodeloval pri vzpostavitvi vsebinskega koncepta kreativnega centra in v mansardo objekta uspešno preselil tudi coworking. Verjamemo, da bo Kreativni center Čuk valilnica številnih novih kreativnih idej in projektov, dejavnosti v njem pa bodo zagotovo spodbudile tudi utrip revitaliziranega starega mestnega jedra.


Nova stavba ima pritličje, nadstropje in mansardo. Pritličje je prehodno s sekundarno notranjo izložbo, notranja prehodna loža deluje kot pokriti del ulice z dvema poslovnima prostoroma za namen obrtniške dejavnosti, v prvem nadstropju je šest pisarniških prostorov. V mansardi je velik odprt prostor, namenjen tako imenovanemu "coworkingu".

Stavba ima uporabno dovoljenje za izvajanje storitvenih dejavnosti, poslovno in trgovsko rabo ter za dejavnosti s področja kulture in razvedrila. Za posamezni del stavbe v pritličju smo možnost najema ponudili obrtnikom z dejavnostjo ali vajencem v poklicih, ki ohranjajo stare obrti (lončarstvo, krojaštvo, čevljarstvo, prodaja ter priprava lokalnih dobrot, izdelava instrumentov ter druge domače in rokodelske obrti).


Prek javnega razpisa smo izbrali ponudnike, ki bodo v Kreativnem centru Čuk izvajali svoje dejavnosti, s katerimi si želimo, da bi pozitivno vplivale na razvoj starega mestnega jedra in Velenja na sploh. V Kreativnem centru Čuk smo ponudili možnost za dejavnosti, ki temeljijo na ustvarjalnosti, dejavnosti, ki hitro izumirajo (rokodelske spretnosti, umetnostno-oblikovalske dejavnosti, izdelava dobrot Šaleške doline, kot so jih poznali naši predniki) ter dejavnosti, ki spodbujajo podjetništvo v zagonu.

Vrednost projekta CTN Stari trg 11 znaša 1.559.397 evrov, od tega delež Mestne občine Velenje znaša 325.726,85 evra, 986.936,12 evra je EU sredstev, 246.734,03 evra pa je prispevek s strani države.

Projekt je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Specifični cilj: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih, sofinanciran iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Pošiljamo fotografijo pred in po obnovi (foto: Roman Bor).

Medije prijazno vabimo, da se udeležijo novinarske konference!

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje