O-STA

Ob Škalskem jezeru smo uredili poligon varne vožnje

Velenje, 3. junij 2021 - Okoli poligona varne vožnje ob Škalskem jezeru (v neposredni bližini igrišča za golf) smo uredili zaščitno ograjo ter spremenili prometno ureditev, ki začne veljati v petek, 4. junija 2021. Šole vožnje morajo v skladu z Zakonom o voznikih zagotavljati neprometno površino, na kateri se lahko kandidati za voznike, preden se z učiteljem vožnje podajo v cestni promet, na varen in neobremenjen način naučijo osnovnih spretnosti in tehnik vožnje. V prostor, kjer so usposabljajo kandidati za vozniški izpit, mora biti onemogočen dostop nepooblaščenim osebam. Z novo ureditvijo smo zadostili pogojem za ohranitev izpitnega centra v Velenju.

Na območju poligona, ki je namenjen usposabljanju kandidatov za voznike in tečajnike varne vožnje, sta postavljeni dve zapornici za uvoz in izvoz ter prometni znak za preprečevanje nadaljnje vožnje. Zapornice se odpirajo z brezkontaktno ISO kartico, ki so jo dobile avtošole. Ob sobotah, nedeljah, praznikih ter ob organiziranih prireditvah bo med 14. in 21. uro dovoljeno parkiranje; takrat bodo zapornice odprte.

Pošiljamo tudi fotografije.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje