O-STA

Odprto pismo ministrstvu za infrastrukturo glede pripomb na strategijo za izstop iz premoga

Velenje, 4. junij 2021 - Danes so člani Operativne skupine SAŠA regije, ki zastopajo interese lokalne skupnosti, gospodarstva in sindikatov ob prehodu v brezogljično družbo, poslali odprto pismo na Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije glede priprave Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.


Ministrstvo pozivajo, da čim prej oz. najkasneje v tednu dni skliče nujni sestanek, na katerem bi pregledali podane pripombe s strani deležnikov SAŠA regije. Če sestanka ministrstvo ne bo sklicalo v predlaganem roku, bodo člani operativne skupine prisiljeni sprejeti druge ukrepe in o tem seznaniti tudi Evropsko komisijo.

Pismo prilagamo.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnosti Mestne občine Velenje