O-STA

Rezultati razpisa s področja kulture za leto 2021

Velenje, 7. junij 2021 - Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Velenje, je bil objavljen 5. februarja 2021 na spletni strani Mestne občine Velenje, trajal pa je do 8. marca 2021. Na javni razpis je za vseh pet razpisnih področij prispelo 85 prijav. Šest prijav ni bilo oddanih v skladu z razpisnimi pogoji, zato niso bile obravnavane.

V postopek ocenjevanja je bilo uvrščenih 79 prijav, in sicer: 29 programov kulturnih društev, 35 kulturnih projektov, 12 projektov s področja založništva, 1 program zveze kulturnih društev in 2 projekta medkulturnega dialoga. Vsi ocenjeni programi in projekti so bili sprejeti v sofinanciranje.

Za izvedbo razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v skupni višini 93.850 evrov:

- za razpisno področje A - sofinanciranje kult. programov: 35.000 evrov,

- za razpisno področje B - sofinanciranje kult. projektov: 35.000 evrov,

- za razpisno področje C - sofinanciranje kult. projektov s področja založništva: 15.000 evrov,

- za razpisno področje D - delovanje zveze kulturnih društev: 4.850 evrov,

- za razpisno področje E - projekti medkulturnega dialoga: 4.000 evrov.

Rezultati so objavljeni na spletni strani www.velenje.si (Za medije).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje