O-STA

Romana Dernovšek, predsednica uprave Loterije Slovenije, izvoljena v izvršni odbor Združenja evropskih loterij

Ljubljana, 7. junija 2021

4. junija 2021 je bila na generalni skupščini Združenja evropskih loterij v 11-članski izvršni odbor ponovno izvoljena predsednica uprave Loterije Slovenije Romana Dernovšek. Njena ponovna izvolitev v najvišji izvršilni organ Združenja, ki na evropski ravni strateško usmerja razvoj dejavnosti, odraža spoštovanje in zaupanje najvišje odločevalske ravni na področju iger na srečo v Evropi do nje in tudi do Loterije Slovenije.

Čeprav Romana Dernovšek v izvršni odbor prihaja iz najmanjše loterije in je Loterija Slovenije ena najmanjših članic Združenja, je bila v najvišji organ Združenja izvoljena z visoko podporo. "Po prvem mandatu dela v izvršnem odboru Združenja evropskih loterij je 90-odstotna podpora članic zame veliko priznanje in hkrati velika odgovornost. Veliko priznanje je tudi za vse sodelavce in Loterijo Slovenije. Res delujemo na majhnem trgu, imamo pa veliko znanja, ki je prepoznano in cenjeno povsod. Delujemo povezovalno in v prvo vrsto postavljamo razvoj in družbeno odgovornost

na vseh ravneh poslovanja," je ob izvolitvi povedala Romana Dernovšek. Družbena in trajnostna naravnanost,

z odgovornim prirejanjem loterijskih iger na čelu, je tudi ključna usmeritev Združenja evropskih loterij.

Skupščina Združenja je med drugim potrdila Resolucijo o trajnosti ter nove Evropske standarde odgovornega prirejanja iger na srečo, neodvisna presoja z evropskim certificiranjem odgovornega prirejanja iger na srečo pa bo odslej za vse članice obvezna. Vse tri teme je za Združenje razvila evropska skupina za družbeno odgovornost in odgovorno

prirejanje iger, ki ji prav tako predseduje Romana Dernovšek.

Združenje evropskih loterij ima več kot 70 članic in je krovna organizacija nacionalnih loterij, ki v več kot 40 državah Evrope igre na srečo prirejajo odgovorno in v javno dobro. Izvršni odbor je najvišji izvršilni organ Združenja, ki na evropski ravni

sprejema strateške odločitve in usmeritve za nadaljnji razvoj loterijske dejavnosti.

Loterija Slovenije je strateška naložba države, ki z odgovornim prirejanjem loterijskih iger skrbi, da so igre, v katerih sodeluje več kot en milijon polnoletnih državljanov Slovenije, napredne, zabavne in obenem varne. Ključni finančni učinek poslovanja

je zbiranje koncesijskih sredstev za sofinanciranje slovenskih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij ter

zagotavljanje proračunskih sredstev iz naslova obračunanih davkov.

Romana Dernovšek ima na področju vodenja, oblikovanja strategij in organizacijskih kultur ter razvoja sodelavcev več kot

25 let izkušenj. Zagovarja razvoj, sodelovanje, trajnost, integriteto in izboljševanje življenj vseh, ki so s poslovanjem loterij

kakorkoli povezani. Je diplomantka Univerze v Mariboru in ima certifikat Univerze Cambridge na področju krožne ekonomije in trajnosti. Loterijo Slovenije kot predsednica uprave vodi od leta 2013.