O-STA

Posledice obilnega deževja tudi v Velenju

Velenje, 8. junij 2021 - Zaradi obilnega deževja v preteklih dneh je voda tudi v Mestni občini Velenje povzročila kar nekaj nevšečnosti. Dežurne ekipe na terenu odpravljajo posledice neurja: odstranjevanje materiala, čiščenje odtočnih kanalov, pometanje cest ipd. Odstranjevanje posledic deževja bo trajalo več dni, saj vsa škoda in posledice še niso znane.

Na Paškem Kozjaku se je na lokalni cesti Paka-Paški Kozjak sprožil manjši plaz. Vzdrževalec za ceste je splazeni material že odstranil in zagotovil normalno prevoznost.


V Bevčah in v Lipju se je sprožil manjši usad, ki ovira prevoznost lokalnih cest povezava Lah in Spodnje Lipje-Bevče. Posledice bodo odpravljene v naslednjih dneh.

Na območju Krajevne skupnosti Vinska Gora je na več cestah prišlo do prelivanja zalednih voda in nanosa peska na ceste. Na Lopatniku je hudourniška voda uničila makadamsko cesto in onemogočila dostop do domačije.

Prilagamo tudi fotografije.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.