O-STA

Mlade velenjske talente vabimo k sodelovanju

Velenje, 10. junij 2021 - V okviru projekta Talent Magnet, ki je sofinanciran s strani EU iz programa Podonavje, bomo nadarjenim mladim omogočili, da predstavijo svoj talent. Projekt Talent Magnet obravnava velike družbene izzive, ki jih povzroča izseljevanje izobraženih mladih ljudi, predvsem iz manjših in srednje velikih mest v Podonavju (beg možganov). Velenje bo kot eno izmed osemnajstih evropskih mest v projektu razvilo modele, orodja in načrte, ki bodo v pomoč pri zadržanju in privabljanju talentov ter ohranjanju mednarodnih izkušenj in znanja v lokalnem okolju. Mestna občina Velenje bo tako v prihodnjih mesecih mladim talentom nudila priložnost, da bodo lahko predstavili svoj talent lokalni skupnosti in širše.

Velenje je znano kot mesto priložnosti, mesto cvetočih idej in prostor inovativnih umov. V ospredju projekta Talent Magnet so postavljeni mladi Velenjčani stari 18-35 let, z vedoželjno osebnostjo, zato mlade Velenjčanke in Velenjčane prijazno vabimo, da z nami delijo svoje talente in spretnosti.

Pridružite se naši akciji in se vključite v mrežo talentov z mednarodno razsežnostjo. Vsi, ki se boste odzvali vabilu, boste povabljeni v TalentMagnet klub, kjer boste lahko soustvarjali mladim prijazno mesto. Na elektronski naslov: talentmagnet@velenje.si nam posredujte kratko predstavitev in dodajte fotografijo ali dve.

Mlade velenjske talente bomo predstavljali predvsem na naših socialnih omrežjih (Facebook, Instagram).

Velenje za mlade in z mladimi - izberimo Velenje!

Prijazno vabljeni k sodelovanju!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
...................................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.