O-STA

V Velenju so se sestali župani iz Šaleške doline in Zasavja

Velenje, 18. junij 2021 - Na povabilo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola so se danes v Velenju sestali župani oz. predstavniki občin iz Šaleške doline in Zasavja z namenom, da poenotijo stališča glede izvajanja aktivnosti prestrukturiranja premogovnih regij. Sklenili so, da bodo oblikovali Svet županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje, v katerem bodo poleg županov Velenja, Šoštanja, Šmartnega ob Paki tudi župani občin Zagorje, Hrastnik in Trbovlje. Prav tako bosta v svet vključena direktorja savinjsko-šaleške in zasavske razvojne agencije.

Svet bo aktivno spremljal postopke v procesu pravičnega prehoda, saj bomo samo z enotnim nastopom in močno podporo države lahko zagotovili, da bo prehod iz premoga pravičen. Župani so razvojni agenciji pooblastili, da pripravita predlog okvira upravljanja pravičnega prehoda. Sklenili so, da se bodo ponovno sestali čez 14 dni, ko bodo pregledali predloge in se dogovorili za nadaljnje aktivnosti. Zaključke bodo predstavili pristojnim ministrstvom, od katerih pričakujejo ustrezen dialog in močno podporo.

Na sestanku so bili prisotni član Državnega sveta RS Franjo Naraločnik, direktor občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori, vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Karla Sitar, župan Občine Šoštanj Darko Menih, podžupan Občine Šoštanj Viktor Drev, direktor občinske uprave Občine Šmartno ob Paki Drago Kovač, župan Občine Zagorje Matjaž Švagan, direktorica občinske uprave Občine Trbovlje Maja Hvala, direktor javnega podjetja Komunala Trbovlje Tomaž Trotovšek, župan Občine Hrastnik Marko Funkl, direktorica Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije mag. Biljana Škarja in vodja projekta Regionalne razvojne agencije Zasavje Martin Šikovc.

Prilagamo fotografijo s srečanja.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736