O-STA

Pokopališče v Škalah bomo razširili

Sporočilo za javnost

Velenje, 22. junij 2021 - V sodelovanju z Občino Šoštanj bomo na pokopališču Škale južno od že obstoječega pokopališča uredili nov del pokopališča, ki bo namenjen tudi raztrosu pepela in žarnim grobnim mestom. V sklopu projekta, ki bo zaključen v prvi polovici meseca septembra, bomo uredili prostor za 40 klasičnih družinskih grobov in 60 žarnih grobnih mest. Na žarnem zidu dolžine 12 metrov bo prostora za 40 žarnih niš.

Na pokopališču Škale je še zelo malo prostih grobnih mest, ki zadostujejo še za naslednji dve leti. Projekt ureditve zajema: izgradnjo opornih zidov skupne dolžine 60,5 metra in žarnega zidu, pripravo prostora za klasična grobna mesta in žarnih grobnih mest, ureditev prostora premera okoli 2,5 metra za raztros pepela, ki bo urejen kot zelenica, ekološkega prostora in kanalizacije odpadnih padavinskih vod ter postavitev dveh fontan.

Dostop do novega dela pokopališča bo zagotovljen iz obstoječega dela pokopališča.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736