O-STA

Prenovili bomo otroško igrišče ob Visti

Sporočilo za javnost

Velenje, 23. junij 2021 - S 1. julijem bo Mestna občina Velenje od Premogovnika Velenje v upravljanje prevzela otroško igrišče ob Visti. V okviru pilotne akcije mednarodnega projekta WONDER, program Interreg Adrion, želimo igrišče do konca septembra obnoviti. Ustrezna prostorska zasnova igrišča se odraža v njegovi uporabnosti in estetski podobi ter posledično privlačnosti za igro. Da bi to dosegli, smo v okviru projekta izdelali analizo stanja javnih otroških igrišč v naši občini in pripravili priporočila za njihovo nadaljnje upravljanje. Izvedli smo tudi spletno anketo uporabnikov igrišč. Organizirali smo strokovni posvet, na katerem so strokovnjaki predstavili svoje izkušnje s področja načrtovanja in vzdrževanja javnih otroških igrišč, povezavo med prostorom za igro in psihofizičnim razvojem ter vlogo javnih otroških igrišč v turistični ponudbi Šaleške doline.

Ob Visti želimo urediti igrišče, ki bo v največji možni meri zadovoljeval potrebe in želje uporabnikov ter upošteval priporočila stroke. Ocenjena vrednost investicije je 50 tisoč evrov.

Projekt WONDER, v katerega smo vključeni od februarja 2020, se osredotoča na povečanje privlačnosti in konkurenčnosti destinacij v jadransko-jonski regiji. K sami privlačnosti destinacije pa pripomorejo urejene in ustrezno oblikovane javne površine, kot so (parki, športna in otroška igrišča ...). Mestna občina Velenje se je osredotočila na pristope oblikovanja javnih površin s poudarkom na otroških igriščih.

Z obnovo otroškega igrišča pri Visti želimo prispevati k izboljšanju celotne podobe območja ob Visti in igrišče čim bolj približati občankam in občanom ter drugim obiskovalcem.

Pošiljamo fotografijo igrišča ob Visti.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
mag. Maša Kočevar
Kabinet župana
T: 03 8961 546